Vedení společnosti

Výkonné vedení společnosti (od 1.1.2021)

jméno: Ing. Kamil Vrbka
funkce: ředitel společnosti 

jméno: JUDr.Petr Jansa
funkce: zástupce ředitele společnosti, právník 

jméno: Ing. Hynek Ries
funkce: ekonomický náměstek

jméno: Mgr. Zuzana Nováková
funkce: personalista

jméno: Bc. Martina Řeháková
funkce: obchodní náměstek

jméno: Ing. Jiří Leták
funkce: náměstek Závodu distribuce a služby

 

Statutární orgán - představenstvo (od 1.1.2021)

jméno: Ing. Martin Bernard, MBA
funkce: předseda představenstva

jméno: Ing. Reda Rahma
funkce: místopředseda představenstva

jméno: RNDr. Ladislav Šnevajs
funkce: místopředseda představenstva

jméno: Ing. Kamil Vrbka
funkce: člen představenstva

jméno: Ing. Martin Itterheim
funkce: člen představenstva

 

Dozorčí rada (od 1.2.2019)

jméno: Mgr. Pavel Fryšák
funkce: předseda dozorčí rady

jméno: Maxime Marsault 
funkce: člen dozorčí rady

jméno: Mgr., Ing. Dalibor Šalek
funkce: člen dozorčí rady

jméno: Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. 
funkce: člen dozorčí rady

jméno: Jaroslav Vojta
funkce: člen dozorčí rady

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (spojovatelka)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357