Výroční a tiskové zprávy

Výroční zpráva za rok 2020

Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2020, která shrnuje výsledky našich podnikatelských aktivit v tomto období.

V roce 2020 prošla naše společnost zatěžkávací zkouškou, kterou připravilo onemocnění  COVID 19 celé České republice. V průběhu vývoje nákazy byla operativně přijímána jednotlivá epidemiologická opatření tak, aby byla v souladu s vládními nařízeními a především byl zajištěn chod celé společnosti. I přes toto vypjaté období jsme naplnili vytyčené cíle, plány a záměry v oblasti ekonomické, obchodní i investiční. Dosáhli jsme výsledků, které jsou důkazem dlouhodobé stability společnosti.

V oblasti obchodního rozvoje jsme nadále vyvíjeli aktivity směřující k rozšiřování portfolia zásobovaných odběrných míst a díky uzavřeným dlouhodobým obchodním smlouvám jsme toto portfolio stabilizovali. Dlouhodobé smluvní vztahy v oblasti dodávek tepla byly uzavřeny například pro developerské projekty Rezidence Šantova, projekt Janského, projekt Zahrady Novosadská či bytovou výstavbu v lokalitě ulice Tovární a Bacherova v Olomouci.

V oblasti investic jsme pokračovali v procesu decentralizace dokončením a zprovozněním II. etapy  modernizace lokality  Vojanova  zásobující bytové domy v ulicích Brněnská a Pionýrská.

S ohledem na zánik smluvního vztahu na správu a provozování Plaveckého stadionu v Olomouci uplynutím doby jeho trvání, ukončila naše společnost k 31.12.2020 provoz areálu Plaveckého stadionu Olomouc. Zkušený tým zaměstnanců Plaveckého stadionu přešel v souladu se zákonnými pravidly k novému provozovateli. Olterm bude pro areál i nadále zajišťovat spolehlivé dodávky tepelné energie. 

 

  ... více se dočtete v textu výroční zprávy, kterou je možno stáhnout:

 

Soubory ke stažení:
Výroční zpráva za rok 2020stáhnout
Výroční zpráva za rok 2019stáhnout
Výroční zpráva za rok 2018stáhnout
Výroční zpráva za rok 2017stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016stáhnout
Výroční zpráva za rok 2015stáhnout
Výroční zpráva za rok 2014stáhnout
Výroční zpráva za rok 2013stáhnout
Výroční zpráva za rok 2012stáhnout
Výroční zpráva za rok 2011stáhnout
Výroční zpráva za rok 2010stáhnout
Výroční zpráva za rok 2009stáhnout
Výroční zpráva za rok 2008stáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (spojovatelka)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357