Tepelný servis

OLTERM&TD Olomouc, a.s. provozuje v současné době 766 zdrojů tepla o výkonu 330 019 kW v členění:

  • 117 plynových kotelen
  • 32 parních stanic
  • 19 centrálních horkovodních stanic
  • 598 objektových stanic

(údaje k 1.05.2021)


Výkony provozovaných zařízení jsou od 26 kW do 6,1 MW, celkový výkon provozovaných zdrojů tepla je cca 330 MW. Jedná se o zdroje centrální (sídlištní) a zdroje objektové, které dodávají teplo a teplou vodu do městských, družstevních a soukromých objektů. Převážně se jedná o bytové a školské objekty na území Statutárního města Olomouce a v blízkém okolí. Provozujeme také tepelné zdroje ve městě Prostějově, Šternberku, obci Velký Újezd a Hlubočky.

Délka provozovaných sekundárních sítí tepla je cca 10,5 km. V menším rozsahu společnost provozuje i primární parovodní a horkovodní sítě tepla.

Tepelné zdroje jsou řízeny automatickými řídícími jednotkami na smluvně sjednané parametry a časový režim dle požadavku odběratelů. Odběratelé mohou zvolit mezi režimem základním, prodlouženým, nebo celodenním. Uplatnit lze rovněž noční útlum, kdy dochází ke snížení teplotní křivky na dohodnutou úroveň. Regulační systémy tepelných zdrojů umožňují regulovat parametry teplonosné látky v závislosti na průběhu venkovních teplot (ekvitermní regulace).

Chod tepelných zdrojů je dálkově monitorován 24 hodin denně na centrálním tepelném dispečinku, což umožňuje operativně řešit případně vzniklé havarijní stavy. U většiny tepelných zdrojů je rovněž možné z tepelného dispečinku dálkově upravovat topný režim dle požadavků odběratelů.

Dispečink 2013 Zahájení provozu namiro hornilan

Vyrobené a zákazníkům dodané teplo pro vytápění a přípravu teplé vody je měřeno ultrazvukovými kalorimetry metrologicky ověřovanými v souladu s platnou legislativou.

Provoz tepelných zdrojů zajišťují zkušení proškolení pracovníci s příslušnými oprávněními požadovanými legislativou. V rámci provozu tepelných zdrojů je kladen velký důraz na bezpečnost provozovaných zařízení a dodržování povinností provozovatele vyplývajících z platné legislativy (revize, zkoušky, ověřování, kontroly, apod.).

 

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (spojovatelka)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357