Aktuální opatření a jejich dopad na provoz

« zpět
16.12.2020 / 9:28

Aktualizace k datu 16. 12. 2020

 

Vážení zákazníci,

posledním provozním dnem Aquacentra Delfínek v roce 2020 bude ČT 17. 12. 2020. V provozu bude nadále jen recepce Delfínka a to v provozní době od 9.00 do 15.00 hodin. V této době je možné vyřídit Vaše požadavky či dotazy na recepci osobně. Od PÁ 18. 12. 2020 bude Aquacentrum Delfínek uzavřeno v důsledku protiepidemických opatření.

 

Zápisy do kurzů v novém roce plánujeme zahájit v týdnu od 4. 1. 2021 na recepci Delfínka, o termínu zahájení provozu v novém roce novým provozovatelem Vás budeme informovat.

 

Přejeme Vám klidné sváteční dny a v této náročné době pak zejména zdraví.

 

                                                                                                                                             Tým Delfínka

  

Aktualizace k datu 2. 12. 2020

 

Vážení zákazníci,

plánované rozvolnění platných nařízení nám v nejbližších dnech umožní provoz recepce Delfínka, která bude otevřena od 7. 12. 2020 do 17. 12. 2020 v provozní době PO - PÁ od 9.00 do 15.00 hodin. 


Vodní kurzy bohužel nebudou probíhat vzhledem k nastaveným návštěvnickým limitům pro skupinové aktivity.

V období od 7. 12. budou recepční postupně kontaktovat klienty z aktuálních kurzů "září - prosinec 2020" a nabízet jim možnosti přesunu jejich nevyužitých lekcí do dalšího období ("leden - březen 2021"), případně vrácení peněz, kdy za lekce spadající do nuceného uzavření provozu (nebo lekce, které neproběhly z technických důvodů) budeme vracet 100% a za lekce, kterých se zákazník neúčastnil a předem si je omluvil z důvodu nemoci, budeme vracet 30% z ceny lekce.

Zákazníkům, jejichž kurzy nebyly ani zahájeny, ale měli zaplacenou zálohu (případně celý kurz), budeme zálohy vracet.

O přesném postupu Vás bude informovat přímo recepční nebo cvičitelka telefonicky.

 

Informace budeme nadále upřesňovat na tomto místě.

 

Přejeme Vám klidné sváteční dny.

 


 

 

 

 

Vážení zákazníci,

bohužel v důsledku krizového nařízení vlády ČR je Delfínek od 9. 10. 2020 uzavřen. V současné době není v provozu ani recepce Delfínka.

Informace budeme upravovat podle zveřejňovaných dalších opatření.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám v této náročné době zejména zdraví.

 

 


 info k datu 5. 10. 2020

bohužel od pondělí 5. 10. začínají platit další protiepidemická opatření, která, jak se nakonec ukázalo, budou mít přímý dopad na náš provoz. V tuto chvíli jsme se po upřesnění KHS v Olomouci rozhodli na období od 5. do 18. 10. zrušit kurzy základní, pokračovací, předplavecké, plavecké a zdokonalovací (tzv. A+).

Některým z Vás již přišla první SMS zpráva s oznámením o přerušení kurzů na toto období, v rozesílání zpráv budeme pokračovat. V pondělí budeme postupně kontaktovat další zákazníky.  
V současné době hledáme optimální řešení, jak se s tímto omezením co nejlépe vypořádat a zároveň Vám nabídnout alespoň omezenou možnost, jak si přijít zaplavat. Nyní tedy pro nejbližší dny počítáme s nabídkou náhradních lekcí pro všechny typy kurzů kromě zdokonalovacích (tzv. A+).

V průběhu pondělí jsme začali do Rezervačního systému vkládat mimořádně vypsané skupiny (lekce), do kterých se ve svých kategoriích můžete začít přihlašovat. (Původně jsme inzerovali, že rezervace budou možné pouze telefonicky, nyní - po úpravě systému - všem doporučujeme rezorvaci náhradních lekcí přímo v Rezervačním systému ze svého účtu.) V nabídce jsou lekce kurzů základních, pokrračovacích, předplaveckých a plaveckých.  Rezervace jsou možné ihned.

Protože chystaná opatření si různé instituce vykládají různě, budeme situaci průběžně sledovat a o případných změnách Vás budeme informovat zde nebo prostřednictvím SMS.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám v této náročné době zejména zdraví.


 

níže uvádíme základní opatření, která vyplývají ze současné situace. Prosíme, abyste je respektovali. Děkujeme.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - OBECNĚ

 • při jakémkoliv projevu infekčního onemocnění /teplota, rýma, kašel, vyrážka atp./ nebo podezření na infekční onemocnění - nevstupujte do areálu!

 • pokud budete jevit známky nemoci, na výzvu cvičitelky nebo recepční musíte okamžitě opustit areál

 • po dobu omezení nezvyšujte prosím počty doprovázejících osob

 • na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu

 • při pohybu po areálu dodržujte odstup 2 m od jiných osob, v šatně doporučujeme vyčkat, pokud je prostor u vaší skříňky nebo v bezprostřední blízkosti skříňky momentálně obsazen jiným zákazníkem a teprve po jeho odchodu přistupte ke své skříňce

 • roušku si odložte v šatně do skříňky, po plavání (nebo cvičení) a návratu do šatny si ji ihned opět nasaďte

 • po dobu omezení striktně dodržujte hygienická opatření, při vstupu a dále v celém areálu jsou rozmístěny dávkovače s dezinfekcí

 • po nezbytné aklimatizaci prosím opusťte prostory Delfínka, pobyt v Delfínku zbytečně neprodlužujte

   

Těšíme se na Vás a věříme, že i přes určitá omezení si plavání nebo cvičení u nás užijete i v tomto náročnějším období. 


 

ve dnech 10., 11., 12. a 14. 8. budeme nabízet mimořádné lekce určené k čerpání náhradních termínů Vašich dosud nevyčerpaných (omluvených) lekcí z předcházejících kurzů. V nabídce budou lekce pokračovacích i plaveckých kurzů (kromě zdokonalovacích A+). Pokud máte zájem, přihlašujte se prosím přes rezervační systém nebo si volejte na recepci Delfínka a rezervujte si náhradní termíny.V období od 25. 5. byly zahájeny pouze základní kurzy pro již zapsané klienty, avšak v jiném režimu, než bylo původně inzerováno. Kurzy proběhnou v četnosti 2x týdně v ÚT a ve ČT. Klientům, kterým tato možnost z různých důvodů nevyhovovala, jsme nabídli termíny v září nebo jim budeme vracet zaplacené zálohy.

Tento aktuální základní kurz výjimečně proběhl bez info schůzky, konkrétní termíny lekcí byly přiděleny dohodou po telefonu. Klienti také dostali základní info k organizaci kurzu a další zejména hygienické a bezpečnostní pokyny včetně sdělení odkazu na Návštěvní řád Delfínka, ve kterém naleznou potřebné organizační a provozní informace.

Zbývající termíny v období od 25. 5. do konce června nabízíme stávajícícm klientům pro čerpání náhrad. Rezervační systém už je plně funkční, náhradní termíny si můžete rezervovat sami přes rezervační systém nebo o totéž požádat recepční (po telefonu nebo osobně). Termíny lekcí určených pro čerpání náhrad nabízíme v PO, ST a PÁ, v omezeném množství i v ÚT a ČT.  

Klienti, kteří měli zaplacenou zálohu pro pokračovací nebo plavecké kurzy na období "duben - červen 2020", byli přesunutí do kurzů "září - prosinec 2020". Jestliže již nyní víte, že v září plavat nebudete chtít  nebo nemůžete zůstat v původním termínu, kontaktujte, prosím, recepci.  

Klienti z kurzů "leden - březen 2020", kteří se ale nepřihlásili do kurzů "duben - červen 2020" a tudíž nebyli automaticky přesunutí do kurzů "září - prosinec 2020", mohou čerpat náhradní lekce z kurzů "leden - březen 2020" v nyní nabízených termínech určených právě pro čerpání náhrad (případně i později) nebo zažádat o vrácení peněz.

Všem klientům z posledních kurzů byl prodloužen termín pro čerpání náhrad až do 17. 12. 2020.

Pro provoz bazénů v tomto období jsou stanovena poměrně přísná pravidla, tedy stávající provoz bude probíhat za určitých podmínek, které by však neměly mít žádný dopad na samotný průběh lekce.  Kromě nyní již běžné dezinfekce rukou při vstupu a po návštěvě WC snižujeme na přechodné období maximální počet osob v bazénu. Z kapacitních důvodů bude prohřívárna mimo provoz a z těchto důvodů budeme pro provoz vodních kurzů využívat i zázemí kondičního sálu.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - OBECNĚ

 • při jakémkoliv projevu infekčního onemocnění /rýma, kašel, vyrážka atp./nebo podezření na něj – nevstupujte do areálu!

 • pokud budete jevit známky nemoci, na výzvu cvičitelky nebo recepční musíte okamžitě opustit areál

 • po dobu omezení nezvyšujte prosím počty doprovázejících osob

 • na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu

 • při pohybu po areálu dodržujte odstup 2 m od jiných osob

 • roušku odložte v šatně do skříňky, po plavání a návratu do šatny si ji ihned opět nasaďte

 • po dobu omezení striktně dodržujte hygienická opatření

 • po nezbytné aklimatizaci prosím opusťte prostory Delfínka

   


 

Mobilní verze