Vrácení kurzovného

 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

VRACENÍ KURZOVNÉHO ZA NEDOČERPANÉ LEKCE A NÁHRADY KURZŮ KONANÝCH DO 31.12.2020

NA PLAVECKÉM STADIONU OLOMOUC – Aquacentrum Delfínek

 

 

AKTUALIZACE k datu 18. 12. 2020

 

Vážení zákazníci,

 

dnes jsme uzavřeli možnost požádat si o vrácení poměrné části kurzovného nebo o přesunutí lekcí z období nuceného uzavření Delfínka do následného období v novém roce 2021. 

Vámi uplatněné nároky na vrácení budou ověřeny a vypořádány převodem na Vámi sdělené číslo účtu v termínu do 31. 12. 2020. Později uplatněné požadavky, jakož i platné nároky z nevyčerpaných lekcí a náhrad budou převedeny k novému provozovateli.

 

 


 

AKTUALIZACE k datu 11. 12. 2020

Vážení zákazníci,

dnes jsme všem klientům z kurzů 9/2019 - 8/2020, kteří se nám dosud neozvali svou odpovědní SMS zprávou, odeslali připomínku, že vratky jsou připraveny. Pokud jste tuto zprávu dnes obdrželi, postupujte, prosím, podle pokynů níže uvedených v textu k aktualizaci z 26.11.2020.  

Pro vratku je potřeba, aby zástupce dítěte zaslal nejpozději do 15.12.2020  zpět SMS ve formátu: 

          Příjmení a jméno dítěte, číslo bankovního účtu (např.: Novák Jan, 4321043210/0100)

Odpovídejte PŘÍMO NA ČÍSLO, ZE KTERÉHO JSTE SMS OD NÁS DOSTALI a z čísla, na které jste SMS dostali, jinak nelze Vaši zprávu zpracovat a propojit s Vašimi údaji v systému!

 

 


 

 

AKTUALIZACE k datu 9. 12. 2020


Vážení zákazníci,

mnoho z Vás již reagovalo na SMS zprávu ze dne 26. 11. 2020, ve které jsme (pouze účastníkům kurzů z období 9/2019 – 8/2020) posílali odkaz na postup a možnosti při vracení peněz za neuskutečněné lekce za období 9/2019 – 8/2020. Velké množství z Vás již poslalo odpověď v požadovaném formátu a tím požádalo o vrácení peněz, někteří ze zákazníků nás zatím kontaktovali telefonicky či mailem s dotazy.  Odpovědi na nejčastější dotazy uvádíme níže:

Mám odpovědět přímo na informační SMS zprávu ze dne 26. 11. 2020? (SMS ve znění:  „Vážený zákazníku, postup pro vrácení nevyčerpaného kurzovného Delfínka z období: 9 – 12/2019 a 1 – 8/2020 najdete na: https://www.olterm.cz/delfinek/informace a 1-8/2020 najdete na:

Odpověď: Jestliže chcete vrátit poměrnou část peněz za nevyčerpané lekce za tato období (100% za tzv. covid lekce a 30% za lekce omluvené zákazníkem), na SMS zprávu prosím odpovězte co nejdříve způsobem, že do odpovědi uvedete tyto údaje:

Jméno a Příjmení dítěte, číslo bankovního účtu

Odpovězte prosím přímo na tuto konkrétní SMS zprávu, tedy odešlete odpověď na číslo, ze kterého Vám SMS od nás přišla. Nic dalšího není potřeba, Vaše údaje si ze systému vyzvedneme, prověříme a následně Vám na uvedený účet zašleme peníze. Jestliže z různých důvodů tento způsob nechcete využít, můžete se do 16. 12. 2020 zastavit přímo na recepci Delfínka (PO – PÁ 9.00 – 15.00 hodin) a vše zařídit na recepci Delfínka. Vzhledem k epidemickým a obecně bezpečnostním opatřením však upřednostňujeme právě způsob převodu peněz na účet.

Co mám dělat, když chci vrátit pouze peníze za lekce z období nuceného uzavření a mnou omluvené lekce si chci vyčerpat později.

Odpověď: V tomto případě neodpovídejte na SMS ze dne 26. 11. 2020 a kontaktujte recepci Delfínka buď osobně (do 16. 12. 2020 PO – PÁ 9.00 – 15.00 hodin) nebo telefonicky 724 152 296 a dohodněte si další postup.  Vrátíme Vám peníze za tzv.  covidové lekce a u náhradních lekcí Vám prodloužíme termín pro jejich vyčerpání - nyní počítáme s datem 4. 2. 2021 za předpokladu, že epidemická situace nám umožní běžný provoz v navazujícím období od ledna. Čerpání náhrad se řídí návštěvním řádem platným v době Vašeho kurzu.

Využili jsme možnost spočítání tzv. vratky peněz na webových stránkách a částka, která se nám ukázala, je jiná (nižší), než jsme si mysleli, že by měla být.

Odpověď: Do výpočtu jsou zahrnuté lekce pouze z období 9 – 12/2019 a 1 – 8/2020 (a to 100% za lekce, které neproběhly z technických důvodů a z důvodu nuceného uzavření - covid, 30% za lekce, které si zákazník sám omluvil – např. z důvodu nemoci apod.). Do tohoto výpočtu nebyly zahrnuté lekce z období aktuálního kurzu 9 – 12/2020, dále lekce - náhrady, kterým vypršela platnost a lekce neomluvené nebo pozdě omluvené.

Zákazníky z aktuálního kurzu jsme tento týden začali oslovovat individuálně telefonicky a nabízet jim možnosti vrácení peněz nebo přesunu nevyčerpaných lekcí z důvodu nuceného uzavření do dalšího období.

Chtěli bychom vrátit peníze v plné výši i za lekce, které jsme si původně omluvili z důvodu na naší straně (nemoc dítěte či doprovodu, dovolená apod.) a těchto lekcí jsme se nezúčastnili.

Odpověď: Spokojenost našich zákazníků pro nás byla vždy na prvním místě, vždy jsme se snažili vycházet vstříc požadavkům našich zákazníků, ať už to bylo vypisováním mimořádných termínů pro čerpání náhrad nebo (na žádost) i prodlužováním standardních termínů pro čerpání náhrad. Bohužel však není v našich možnostech poskytnout zákazníkům peněžitou náhradu ve výši 100 % i za lekce, které nebyly čerpány z důvodů na straně zákazníka. I nadále však nabízíme možnost si za tyto lekce nepožádat o vrácení peněz a vybrat si je v náhradním termínu v navazujícím období. Upozorňujeme však, že možnosti náhrad v návazném období jsou limitovány poměrem volné kapacity pro náhrady a zájemců. Jako vždy se zákazník musí o tyto možnosti sám aktivně zajímat po celé období určené pro čerpání náhrad. Čerpání náhrad se řídí návštěvním řádem platným v době Vašeho kurzu.

Za lekce omluvené pozdě či vůbec nelze poskytnout žádnou náhradu.

Zadali jsme do formuláře pro ověření výše vratky své telefonní číslo, ale systém odpověděl, že toto telefonní číslo se v záznamech nenachází. Jak je to možné?

Odpověď: Aplikace slouží pro ověření nároku klientů JEN kurzů konaných od 09/2019 do 08/2020. Pokud jste navštěvovali až pozdější kurzy, není zde Vaše číslo evidováno.

Ověřte také prosím, že je Vaše telefonní číslo zadáno ve správném tvaru (777111222) a že jde o telefonní číslo, které máte vedeno v našem rezervačním systému.

Pokud ani tak se ověření v aplikaci nepodaří, kontaktujte prosím recepci Delfínka buď osobně (do 16. 12. 2020 PO – PÁ 9.00 – 15.00 hodin) nebo telefonicky 724 152 296, kde rádi ověříme stav Vašeho zákaznického účtu.

Odeslali jsme SMS s číslem účtu a peníze nám ještě nepřišly.

Odpověď: To je v pořádku. V tuto chvíli běží lhůta pro uplatnění Vašich požadavků, které průběžně evidujeme a kontrolujeme. Jakmile bude příjem SMS zastaven a doběhne kontrola, bude vyhotovena platební sestava a všem zákazníkům bude platba poukázána. Bude to do 30.12.2020. Případné reklamace nepřipsaných plateb budou vyřizovány v lednu 2021 po obnovení provozu Delfínka.


 

AKTUALIZACE k datu 26. 11. 2020

 

Vážení zákazníci, 

bohužel dopady mimořádných opatření pro nás znamenají úplné uzavření provozu, kdy s ohledem na současnou nepříznivou situaci již v roce 2020 nepředpokládáme možnost obnovení kurzů ani dočerpávání náhrad. 

Zároveň, jak jste jistě již mnozí zaznamenali, k 31. 12. 2020 končí období, po které Plavecký stadion a Aquacentrum Delfínek provozovala společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. Od ledna 2021 má provoz zajišťovat společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 

S ohledem na uvedené Vám oznamujeme zrušení možnosti čerpání náhrad všech nedočerpaných lekcí a náhrad kurzů konaných v období od 9/2019 do 8/2020, a to až do doby obnovení provozu Delfínka v roce 2021.

Vrácení poměrné části kurzovného v hotovosti není v době uzavření provozovny Plavecký stadion Olomouc bohužel nadále možné, proto Vám nabízíme nejjednodušší možnost, a to vrácení peněz převodem na Váš bankovní účet

Co to pro mě znamená?

Pokud jste byli účastníky některého z kurzů konaných na Delfínku v období od 9/2019 do 8/2020 a máte dosud platné nevyčerpané náhradní lekce (náhrady), ať už z důvodu omluvených absencí nebo z důvodů omezení provozu Delfínka, nebude možné nároky na náhrady v roce 2020 už uplatnit vzhledem k epidemickým opatřením a provozním důvodům. Náhrady však bude možné čerpat po obnovení provozu v roce 2021, a to za podmínek, jak byly nastaveny stávajícím návštěvním řádem.  

Pokud nemáte zájem o čerpání náhrad v roce 2021, máte možnost namísto toho u kurzů konaných na Delfínku v období od 9/2019 do 8/2020 uplatnit nárok na zjednodušené vrácení peněz za veškeré neabsolvované lekce, tj. za všechny lekce, které byly Vámi předem řádně omluvené, ve výši 30%, a za všechny lekce z období nuceného uzavření, nebo které byly zrušeny z provozních důvodů (vypouštění z důvodu náhlého znečištění vody), ve výši 100%. Vaše nároky ze všech kurzů konaných od 9/2019 do 8/2020 tím budou vypořádány finančně a můžete se přihlásit do nových kurzů, které bude v roce 2021 Delfínek nabízet, jako řádní účastníci a ne jen jako náhradníci.       

Kolik se mi vrátí?

Po zadání Vašeho telefonního čísla, které jste jako kontaktní uvedli v Rezervačním systému, do níže uvedeného formuláře se Vám zobrazí hodnota poměrné části kurzovného u kurzů konaných v období od 9/2019 do 8/2020, na jehož vrácení máte nárok.  


Tel. číslo:

· Číslo zadejte ve tvaru 777111222
· Aktualizace záznamů 14.11.2020 v 06:19


 V případě nefunkčnosti odkazu se můžete obrátit na naši infolinku na tel.: 724 152 296, která má k dispozici seznam jmen a k nim vztažených částek vratek. Provozní doba je obvykle v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hod. 

Jak mám postupovat  pro vrácení peněz z kurzů konaných v období od 9/2019 do 8/2020 dál?  

 1. Všem, u kterých jsme při kontrole jejich účtů zjistili nevyčerpané lekce, bude v průběhu listopadu odeslána SMS zpráva na telefonní číslo, které je uvedeno u jejich dítěte v účtu Rezervačního systému jako kontaktní.

2. Poté je nutné, aby zástupce dítěte zaslal nejpozději do 14 dnů od přijetí zprávy na toto tel. číslo zpět SMS ve formátu: 

 

          Příjmení a jméno dítěte, číslo bankovního účtu (např.: Novák Jan, 4321043210/0100)

 3. Telefonní číslo, ze kterého obdržíte v SMS zprávu, je určeno jen pro tyto účely a tento typ SMS (automatizované zpracování), není určeno pro jiná sdělení (volání, dotazy, pozdravy apod.). 

4. Zdůrazňujeme, že je nutné, aby zástupce dítěte poslal zprávu pouze z čísla, na které obdržel naši zprávu a které je v účtu Rezervačního systému vedeno jako kontaktní, aby mohla být data spárována.

5. Pokud se domníváte, že máte nedočerpané lekce nebo náhrady za výše uvedené období a do 6. 12. 2020 byste neobdrželi SMS zprávu dle bodu 1., kontaktujte nás nejpozději do 15. 12. 2020 na e – mailové adrese nahradydelfinek@gmail.com nebo infolince na tel.: 724 152 296 dostupné dle provozních možností obvykle v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hod. Poté bude tato možnost žádostí o vratky uzavřena.

6. Po obdržení Vaší zprávy budeme vždy v určitých intervalech údaje kontrolovat a následně zpravidla do 30 dnů od obdržení Vaší zprávy zašleme částku na uvedený bankovní účet. Odesláním SMS zprávy dle bodu 1. a zaplacením částky vratky budou vzájemné nároky vypořádány. 

Jak mám postupovat, pokud jsem účastníkem kurzů zahájených v období 9 – 12 /2020 nebo se chci zapsat do nových kurzů?

 Pokud jste účastníky kurzů zahájených v období 9 - 12/2020, které byly přerušeny vlivem COVID, budete moci po obnovení provozu v roce 2021 pokračovat v kurzu, lekce řádně omluvené si pak nahradit nebo uplatnit nárok na vratku 30% za omluvené lekce dle návštěvního řádu platného v době zahájení kurzu.   

 Nové kurzy v roce 2021 bude nabízet nový provozovatel Delfínka za jím stanovených podmínek, cen a podle dostupné kapacity.

 Co se stane, pokud teď nevyužiju možnosti požádat si SMS o vrácení peněz za kurzy konané v období od 9/2019 do 8/2020?

Neuplatněním nároku na vrácení peněz se pro Vás nic nemění. Berte ale prosím v potaz, že ke konci stanovených období pro čerpání náhrad bývají kapacity často již velmi omezené. Nelze také předjímat vývoj epidemické situace v dalších obdobích.

Nároky na čerpání náhrad a na vrácení prostředků se řídí návštěvním řádem OLTERM & TD Olomouc, a.s., platným v době zahájení kurzu, který naleznete ZDE a ze kterého citujeme:

Lekce, kterých jste se z různých důvodů nemohli zúčastnit, avšak máte je v požadovaném limitu omluvené, si můžete v případě volné kapacity v jiných termínech - lekcích nahradit. 

Může se tak stát, že nebude volná kapacita pro vaši náhradu a nevybrané lekce vám bez náhrady propadnou. Délka období pro čerpání zbývajících náhrad vychází z počtu lekcí v konkrétním kurzu, které se převedou na počet týdnů. Lhůta začíná běžet od poslední lekce v aktuálním kurzu (kurz má 12 lekcí, pak platnost období pro náhrady skončí přesně 12 týdnů po poslední plánované lekci v kurzu, kurz má 6 lekcí, pak platnost období pro náhrady skončí přesně 6 týdnů po poslední plánované lekci v daném kurzu). Po uplynutí této doby všechny vaše nevybrané lekce propadají bez možnosti náhrady.

Mám možnost získat za mnou omluvené lekce místo vratky 30% vratku ve výši 100%?

Bohužel taková možnost není. Náhrady 30% v penězích nebo v případě dostupné kapacity odplaváním v následném období jsou mimořádným způsobem, jak alespoň v omezeném rozsahu Vám umožnit nahradit, co jste v rámci svého kurzu zameškali.

Myslím si, že mám nárok na vyšší vratku (vratku za větší počet lekcí), než se mi zobrazuje po zadání telefonního čísla. Proč se údaje liší?

V rezervačním systému se Vám zobrazují mj. lekce absolvované, lekce řádně předem omluvené (O) a lekce zrušené z důvodů na straně provozovatele (X). Pokud však nárok na čerpání náhrady již zanikl (expiroval, nebo nebyly splněny podmínky návštěvního řádu), v systému se to nezobrazí (systém nezobrazuje zbývající náhrady ani nemění ikonky, můžete se orientovat podle data pro čerpání náhrad v pravém horním rohu daného kurzu), kdy Váš nárok na náhradu se posuzuje vždy až k datu uplatnění požadavku na čerpání z Vaší strany. Zadáním dotazu (telefonním číslem do formuláře výše) se Vám zobrazí částka, na kterou máte z kurzů konaných v období od 9/2019 do 8/2020 skutečný nárok.

V případě zjištěných nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na  e – mailové adrese nahradydelfinek@gmail.comnebo infolince na tel.: 724 152 296 dostupné dle provozních možností obvykle v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hod. V nejbližší možné době se Vám budeme snažit odpovědět, ale zároveň Vás již v předstihu prosíme o trpělivost a pochopení vzhledem k nutnosti ověření velkého objemu dat a souvisejících dotazů při současném omezeném množství personálu. 

Končí Delfínek nebo co znamená změna provozovatele?

Tým zaměstnanců Delfínka, na který jste byli zvyklí, zde zůstává, aktivity a kurzy zde budou rovněž dál poskytovány. Jen služby v areálu Plaveckého stadionu v Olomouci Vám od 1.1.2021 již nebude poskytovat společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s.  ale jiný provozovatel, který bude provozem areálu pověřen. Termín zahájení provozu novým provozovatelem bude následně oznámen a bude se odvíjet i od aktuální epidemické situace. O termínu Vás budeme informovat na webových stránkách a na Facebooku.

Vážení zákazníci, epidemická situace zatím bohužel není příznivá, ale přesto doufáme, že až bude možnost provoz obnovit, že se s týmem Delfínka opět potkáte na pravidelných lekcích a děti si budou moci po dlouhé pauze zase užívat plavání a vodních radovánek. 

Přejeme všem klidné dny ve zdraví.

OLTERM & TD Olomouc, a.s.  - Delfínek

 

 

 

 

 


 

Mobilní verze