Kondiční cvičení

Cvičení dětí s rodiči

..trvá 45 minut a je určené pro děti od 3 do 4 let, jednotlivé lekce můžou být rozdělené na 2 věkové kategorie. Je zaměřené na procvičování hrubé i jemné motoriky, procvičení a protažení hlavních svalových skupin a na správné držení těla >>>

Gravid jóga

..zaměřené na protažení a také na částečné posílení jednotlivých svalů těla. Učí koncentrovat se na plynulý dech, vnímat své tělo a udržet si harmonii. Zklidňuje mysl >>>

PILATES

Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována již na začátku 20. století Josephem Pilatem v Německu, Velké Británii a USA......

AQUAEROBIC

...je specifickou formou aerobicu – fitness aktivity, která je provozovaná ve vodě. Od klasického „suchozemského“ cvičení se liší tím, že cvičící nepřekonává gravitaci ale vztlakovou sílu vody. Jedná se o typ kondičního cvičení s hudebním doprovodem >>>

Power jóga

..nejedná se o jógu v pravém smyslu slova, ale o cvičební styl, jehož základní pozice jsou z klasické jógy převzaty. Tyto pozice jsou však prováděny silově a dynamicky >>>

Cvičení na velkém míči

...je účinné, zábavné a má blahodárný vliv na celé tělo i duši. Pohupováním v sedu a cíleným cvičením v různých vratkých polohách zapojuje cvičící aktivně svaly celého těla. K vyrovnání svalové dysbalance posiluje oslabené svaly a protahuje svaly zkrácené >>>

Stepaerobic

...lekce stepaerobicu jsou zaměřené na nácvik a následné cvičení sestavy (sestav) složených ze základních cvičebních prvků vycházejících z vystupování a sestupování na step (případně i prvků okolo stepu). Sestavy mohou mít výrazný taneční >>>

Posilování na stepech

...zaměřeno především na rozvoj síly a silové vytrvalosti, liší se však způsobem provedení – po celou dobu lekce cvičící vystupuje na stupínek. Lekce obsahují jen velice jednoduché choreografie >>>

Posilování

..lekce jsou zaměřeny především na rozvoj síly a silové vytrvalosti. Lekce neobsahují žádné choreografie. Po úvodním zahřátí a protažení (soubor jednoduchých protahovacích a posilovacích prvků >>>


 

Mobilní verze