Teplota vody
Krytý bazén27,83 °C
Delfínek31,89 °C

Venkovní teplota

Omezení, úpravy provozu

« zpět
09.02.2019 / 10:10

Vážení zákazníci,

v provozu jsou opět obě prohřívárny sauny PSO.


doba provozu atrakcí nebo služeb v období jarních prázdnin 11. - 15. 3. 2019 bude upravena níže uvedeným způsobem:

 

                Whirpool     Dětský baz.   Tobogán     pára

 

PO   od        11 h              06 h          11 h           10 h

 

UT   od        10 h              06 h          10 h            10 h

 

ST    od       11 h              06 h          10 h            10 h

 

CT   od        10 h              06 h          10 h            10 h

 

PA    od       11 h              06 h          11 h            10 h

 


ve dnech 9. 3. 2019 (SO) - 15. 3. 2019 (PÁ) bude na Plaveckém stadionu probíhat soustředění plavecké reprezerntace ČR. V některých dnech tak dojde ke změnám v obvyklém rozložení vodní plochy nebo změnám orientace (na délku).

Omezení rozsahu vodní plochy:

 

PO 11. 3. od 15 do 16.30 3/8 pro veřejnost, 16.30 - 17.00 zavřeno

ČT 14. 3. od 14.30 do 15 hodin 2/8 pro veřejnost

PÁ 15. 3. od 16.00 do 16.30 hodin 2/8 pro veřejnost

 

Možství volné plochy se ještě může měnit podle případných odhlášek stálých nájemců v uvedeném období.

 


z důvodu konání významných soutěží, které pořádají oddíly SKUP, nebude v níže uvedených dnech krytý bazén včetně sauny k dispozici pro plavání veřejnosti a případně i saunování:

Velká cena města Olomouce v plavání

23. 3. 2019     9.00 - 21.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti a saunování

Mistrovství ČR družstev v ploutvovém plavání

6. 4. 2019      14.30 - 21.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti

7. 4. 2019      09.00 - 15.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti

Olomouc summer cup - synchronizované plavání

1. 6. 2019      9.00 - 21.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti a saunování 


Z důvodu pravidelné údržby a čištění bude dětský bazén v letním areálu každý čtvrtek v provozu až od 14 hodin.


upozorňujeme Vás na upravenou provozní dobu v závěru roku 2019, kdy 24. a 25. 12. bude Plavecký stadion uzavřen, od 26. 12. do 30. 12. bude provoz od 9.00 do 21.00 hodin a 31. 12. 2019 a 1.1. 2020 bude zavřeno.

Ve dnech mezi svátky bude provozní doba atrakcí jako o víkendu.


 

Výňatek z Návštěvního řádu PSO - platný po dobu zkušebního provozu tobogánu:

1. Jízda na tobogánu je možná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a je zprovozněn službu konajícím plavčíkem.

2. Na tobogán mají děti do věku 8 let vstup zakázán!

3. Při jízdě tobogánem je povolena pouze jediná poloha v leže na zádech nohama vpřed. Ostatní polohy jsou zakázány. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat. Jízda ve dvojici (nebo více osobách) je zakázána.

 4. Vstup do koryta tobogánu je možný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn službu konajícího plavčíka. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naražením předchozího jezdce v tobogánu. Může-li zákazník odhadnout, že může při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat až na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem.

5. Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát s sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj.

6. Je zakázáno zdržovat se v dojezdovém bazénku.

7. Při nerespektování uvedených pokynů je jízda na tobogánu pouze na vlastní nebezpečí a při hrubém porušení výše uvedených pravidel může být zákazník z prostoru tobogánu vykázán.

8. Tento Návštěvní řád má po dobu zkušebního provozu tobogánu přednost před ustanovením řádného Návštěvního řádu PSO.

 


  V případě silných mrazů (-10°C a méně), při bouřce nebo nepříznivé povětrnostní situaci je tobogán z bezpečnostních důvodů uzavřen.

 

 


 

Mobilní verze