Plavecký stadion v provozu

« zpět
30.11.-0001 / 0:00

Provoz letního areálu a letní sezónu jsme zahájili v pondělí 25. 5. 2020. 

Provoz krytého areálu jsme zahájili  ve středu 27. 5. 2020.


Tobogán: v týdnu od 31. 8. v provozu od 10 do 19.30 hodin / POZOR - v pondělí + pátek z důvodu údržby v provozu až od 12 do 19.30 hodin

Parní komory: obnoven provoz ženské i mužské parní komory, provozní doba 14.00 - 19.45 hod.

Whirpool: obnoven provoz PO - PÁ 14.00 - 19.45, SO - NE 10.00 - 19.45 

Sauna: momentálně mimo provoz, obnovení provozu plánujeme od 9/2020


Provozní doba areálů je od  9.00 do 20.00 hodin. Areály jsou provozovány odděleně, není tak možné procházet z jednoho areálu do druhého. Zákazníci letního areálu nyní nemohou využívat zázemí krytého bazénu (skříňky v krytém areálu při pobytu v letním areálu nebo plavání v letním areálu při zakoupení hodinového vstupného v krytém areálu). Poslední vstup je umožněn 1 hodinu před koncem provozní doby.

Odpolední hodiny provozní doby krytého areálu (v rozmezí cca od 14 do 19.30 hodin) jsou přednostně vyhrazeny především pro tréninky sportovních klubů nebo oddílů, zbývající kapacita vodní plochy je určena pro plavání veřenosti.

Upozorňujeme všechny zájemce o plavání, že velké množství (nyní již jen doporučených) provozně - hygienických opatření, které je vhodné dodržovat, může způsobit určité zpoždění při odbavení, při průchodu šatnami či sprchami.

Při naplnění návštěvnického limitu může dojít  k přerušení prodeje vstupů.

Po dobu probíhajících oprav střechy krytého areálu nebude klientům k dispozici terasa krytého areálu.

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI VSTUPU DO ŠATEN A SPRCH A POBYTU V NICH

  • Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skříňku a dodržujte bezpečnou vzdálenost (doporučené 2 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skříňky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříňky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skříňkách.
  • Při vstupu do společných šaten musí trenér koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 2 metry při převlékání, vstupu i výstupu. Trenér musí zamezit shlukování osob.
  • Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
  • Buďte ohleduplní, pobyt v šatnách a sprchách omezte jen na nezbytnou dobu. V důsledku různých opatření může dojít k přerušení vstupu veřejnosti nebo jinému omezení či ukončení čerpání služeb, může docházet k dočasné neplynulosti při průchodu zónou šaten a sprch a tomu odpovídajícímu zdržení.

 


 

 

 

Letní bazén Olomouc


 

Mobilní verze