Teplota vody
Krytý bazén27,11 °C
Letní bazén23,34 °C
Delfínek27,36 °C

Venkovní teplota12,95 °C

Aktuální epidemiologická opatření

Aktuální opatření týkající se dopadu epidemie koronaviru na provoz zařízení Plaveckého stadionu:


aktualizováno k: 26. 5. 2020

Areály jsou vzhledem k okolnostem a epidemiologickým opatřením provozovány odděleně. Není tedy možné, jak bylo dosud obvyklé, procházet z letního areálu do vnitřního nebo obráceně. Návštěvník letního arerálu bude po celou dobu pouze v letním areálu, návštěvník krytého areálu bude po celou dobu pouze v krytém areálu.

V letním areálu jsou pro návštěvníky k dispozici tato zařízení:

- plavecký bazén (50 m)

- dětský bazén (bez stříkajících atrakcí a upozorňujeme také na pravidelné čištění dětského bazénu, které bude probíhat ve čtvrtky a dětský letní bazén tak bude v tyto dny nachystaný pro děti až od 13 hodin, po dobu čištění nebude možné využívat dětský bazén v krytém areálu, jak bylo dříve obvyklé)

- hřiště na plážový volejbal

- workoutové hřiště

- dětské hřiště

- WC, venkovní převlékárny, skříňky na uložení drobných cenností

Provozní doba letního areálu je od 9 do 20 hodin. Kapacita areálu je po dobu omezení snížena, rovněž i množství lehátek je sníženo, aby byly zajištěny nutné rozestupy. Lehátka jsou zdarma. Vstup do letního areálu přes pokladnu krytého bazénu s využitím skříněk a hodinového vstupného nebude možný.

 

Návštěvník krytého areálu má k dispozici tato zařízení:

- plavecký bazén (50 m)

- dětský bazén (bez hříbku)

- vnitřní šatny, WC

- v případě příznivého a slunečného počasí bude dostupná i letní terasa s několika lehátky, průchod do letního areálu ale nebude umožněn.

Mimo provoz jsou do odvolání tato zařízení: parní komory, sauna, tobogán*, whirpool.

*tobogán bude v provozu pouze v případě uzavření letního areálu z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí

Podle postupujícího rozvolňování epidemiologických opatření je možné, že se budou jednotlivá omezení měnit i v průběhu sezóny. Budeme je samozřejmě zohledňovat i v našem provozu.

Provozní doba krytého areálu je od 9.00 do 20.0 hodin.

Odpolední hodiny provozní doby krytého areálu (v rozmezí cca od 14 do 19.30 hodin) budou přednostně vyhrazeny především pro potřeby sportovních klubů nebo oddílů, zbývající kapacita vodní plochy bude určena pro plavání veřenosti.

Upozorňujeme všechny zájemce o plavání, že velké množství provozně - hygienických opatření a limitů, které je nyní nutné dodržovat, může způsobit určité zpoždění při odbavení, při průchodu šatnami či sprchami. Dále upozorńujeme, že grafické znázornění volné plochy pro plavání v následujících dnech nebude zcela odpovídat skutečnosti (dostupná plocha i její rozložení) i z důvodu vytyčování volných (nevyužívaných) drah jako bezpečnostní odstup mezi plavajícími. Plavci musí i ve vodě dodržovat požadavek na zachování odstupů od ostatních plavců alespoň 2 metry.

Při naplnění návštěvnického limitu může dojít  k přerušení prodeje vstupů.

Mimořádná opatření při vstupu do šaten a sprch a pobytu v nich

 • Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skříňku a dodržujte bezpečnou vzdálenost (min. 2 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skříňky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříňky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skříňkách.
 • Při vstupu do společných šaten musí trenér bezpodmínečně koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 2 metry při převlékání, vstupu i výstupu. Trenér musí zamezit shlukování osob.
 • Ve sprchách počítejte se zdržením. Z důvodu zajištění rozestupů při sprchování je omezen počet dostupných sprch. Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
 •  Buďte ohleduplní, pobyt v šatnách a sprchách omezte jen na nezbytnou dobu. V důsledku různých opatření může dojít k přerušení vstupu veřejnosti nebo jinému omezení či ukončení čerpání služeb, může docházet k dočasné neplynulosti při průchodu zónou šaten a sprch a tomu odpovídajícímu zdržení.

 Mimořádná provozní opatření:

 • při jakémkoliv náznaku infekčního onemocnění /rýma, kašel, vyrážka atp./nebo podezření na něj – nevstupujte do areálu!
 • pokud bude návštěvník jevit známky nemoci, na výzvu plavčíka musí okamžitě opustit areál /bez nároku na vrácení vstupného/
 • na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu
 • v celém areálu dodržujte odstup 2 m od jiných osob a to i při vstupu nebo odchodu z areálu, ve frontách na občerstvení atp.
 • plavci v krytém areálu si odloží roušku v šatně (do skříňky), po tréninku a návratu do šatny si ji opět ihned nasadí, návštěvníci letního areálu mohou roušku odložit pro pobyt v bazénech, na lehátku nebo dece, v ostatních případech pouze když od dalších návštěvníků dodrží rozestup alespoň 2 metry
 • na výzvu plavčíka opusťte ihned bazén (při překročení kapacity)
 • čas strávený ve vnitřních prostorách areálu omezte na minimum

 Vzhledem k délce odstávky některým klientům prošla nebo v nejbližší dnech projde platnost poukázek na plavání nebo saunování:

- poukázkám na plavání, kterým prošla nebo projde platnost v období 3 - 8/2020, bude prodloužen termín do 27. 9. 2020,

- poukázkám na saunování, kterým prošla platnost v období 3 - 9/2020, bude prodloužen termín do 18. 12. 2020.

 

Až do odvolání je pozastaven prodej poukázek na plavání nebo saunování.

 

Zákazníky, kteří byli přihlášení do kurzů pro neplavce, kurzů kondičního plavání pod vedením trenéra nebo kurzů plavání pro zdraví a kondici v termínu od dubna do června 2020, budeme postupně telefonicky kontaktovat a nabízet jim možnost přesunu do nejbližšího dalšího kurzu od září do prosince 2020, případně se po telefonu dohodnou s recepční na dalším postupu.

 


aktualizováno k:  7.4.2020 od 08:25

Nařízením vlády ČR je Plavecký stadion od pátku 13. 3. 2020 uzavřen do odvolání.

 • Recepce Plaveckého stadionu je mimo provoz, nemůžeme tak vyřídit Vaše případné telefonické nebo osobní dotazy.
 • Zobrazování rozpisu vodní plochy na našich webových stránkách (zobrazení volné plochy určené pro plavání veřejnosti) není funkční a neodpovídá skutečnosti.
 • Pokud jste zjistili, že Vám končí nebo bude v nejbližších dnech končit platnost Poukázek na plavání nebo saunování, počítejte s tím, že těmto poukázkám prodloužíme platnost o délku uzavírky Plaveckého stadionu, abyste měli možnost služby vyčerpat. Prodloužení ovšem bude možné až po ukončení epidemiologických opatření a opětovném zahájení provozu Plaveckého stadionu, abychom mohli zohlednit délku odstávky.
 • Jestliže jste si chtěli v těchto nebo následujících dnech dobít kredity v čipových "hodinkách", bude možné toto opět uskutečnit, jakmile bude obnoven provoz (viz. předcházející bod). Abyste prodloužili platnost stávajících kreditů, stačí si na recepci PSO nakoupit kredity alespoň za minimální částku (58,-Kč). Platnost všech kreditů na Vašich hodinkách si tak prodloužíte opět o celý rok.
 • Momentálně nepřijímáme žádné platby, objednávky nebo rezervace vodní plochy, nelze se přihlásit do kurzů řízených aktivit (kurzy pro neplavce, kondiční plavání nebo plavání pro zdraví).
 • Peníze za neuskutečněné lekce (kurzy plavání pro neplavce, kondičního plavání nebo plavání pro zdraví) budeme vracet po otevření Plaveckého stadionu.
 • Bohužel zatím neznáme termín omezení epidemiologických opatření, tedy zatím nelze ani odhadem určit, kdy bude opět otevřeno.
 • Jestliže potřebujete kontaktovat vedení Plaveckého stadionu, pište prosím na adresu: plaveckystadion@olterm.cz

Děkujeme Vám za pochopení.


aktualizováno k:  12.3.2020 od 17:20

Nařízením vlády ČR je Plavecký stadion od pátku 13. 3. 2020 uzavřen do odvolání.

O případných změnách nebo obnovení provozu Vás budeme informovat zde.


aktualizováno k: 11. 3. od 11.00 

 • v důsledku opatření přijatých Bezpečnostní radou města Olomouce je krytý bazén Plaveckého stadionu Olomouc od 10. března 18 hodin uzavřen pro plavání veřejnosti a další subjekty (sportovní oddíly, zájmová sdružení a pod.) a to až do odvolání;
 • sauna na Plaveckém stadionu je v provozu za podmínek omezení celkového počtu návštěvníků Plaveckého stadionu na max. 100 osob v daném okamžiku (včetně personálu);
 • provozní doba sauny bude na nejbližší dny upravená takto:

ST 11.3. od 10.00 do 19.45 hod - ženy

ČT 12.3. od 10.00 do 19.45 hod - muži

PÁ 13.3. od 10.00 do 19.45 hod - ženy 

 • provoz areálu je na nejbližší dny rovněž upraven - denně od 10.00 do 20.00 hodin
 • do areálu bude umožněn vstup pouze zákazníkům sauny, případně zákazníkům kadeřnictví, pedikúry, masáží nebo bufetu a osobám zajišťující administrativu sportovních klubů;
 • byly zrušeny rezervace vodní plochy pro školy, sportovní kluby a další zájmové organizace
 • byly zrušeny nejbližší plánované sportovní soutěže o víkendech;
 • tribuna je uzavřena.

   

doplňkové info:

Již od minulého týdne jsme zajistili zvýšenou četnost dezinfekcí exponovaných ploch nebo předmětů. Jde zejména o kliky dveří, vodovodní baterie, sanitární zařízení, sedací plochy apod. Nadále situaci pečlivě monitorujeme a provoz budeme případně upravovat podle pokynů KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

 

 

DELFÍNEK


aktualizováno k:  12.3.2020 od 17:20

Nařízením vlády ČR bude Aquacentrum Delfínek od pátku 13. 3. 2020 uzavřeno do odvolání.

O případných změnách nebo obnovení provozu Delfínka Vás budeme informovat v Aktualitách na stránkách Delfínka.


aktualizováno k:  10.3.2020

 • v platnost vstupuje provozní omezení týkající se počtu současně přítomných osob v areálu Aquacentra Delfínek na max. 100 osob včetně personálu 

 

 

 

 


 

Mobilní verze