Teplota vody
Krytý bazén27,00 °C
Letní bazén21,22 °C
Delfínek29,02 °C

Venkovní teplota16,02 °C

Obnovujeme provoz Plaveckého stadionu

« zpět
29.05.2020 / 23:47

Provoz letního areálu a letní sezónu zahajujeme v pondělí 25. 5. 2020.

Provoz krytého areálu zahajujeme  ve středu 27. 5. 2020.

 

Provozní doba areálů bude od  9.00 do 20.00 hodin. Areály budou provozovány odděleně, nebude tak možné procházet z jednoho areálu do druhého. Zákazníci letního areálu nebudou moci využívat zázemí krytého bazénu (skříňky v krytém areálu při pobytu v letním areálu nebo plavání v letním areálu při zakoupení hodinového vstupného v krytém areálu). Poslední vstup bude umožněn 1 hodinu před koncem provozní doby.

Odpolední hodiny provozní doby krytého areálu (v rozmezí cca od 14 do 19.30 hodin) budou přednostně vyhrazeny především pro potřeby sportovních klubů nebo oddílů, zbývající kapacita vodní plochy bude určena pro plavání veřenosti.

Upozorňujeme všechny zájemce o plavání, že velké množství provozně - hygienických opatření a limitů, které je nyní nutné dodržovat, může způsobit určité zpoždění při odbavení, při průchodu šatnami či sprchami. Dále upozorńujeme, že grafické znázornění volné plochy pro plavání v následujících dnech nebude zcela odpovídat skutečnosti (dostupná plocha i její rozložení) i z důvodu vytyčování volných (nevyužívaných) drah jako bezpečnostní odstup mezi plavajícími. Plavci musí i ve vodě dodržovat požadavek na zachování odstupů od ostatních plavců alespoň 2 metry.

Při naplnění návštěvnického limitu může dojít  k přerušení prodeje vstupů.

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI VSTUPU DO ŠATEN A SPRCH A POBYTU V NICH

  • Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skříňku a dodržujte bezpečnou vzdálenost (min. 2 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skříňky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříňky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skříňkách.
  • Při vstupu do společných šaten musí trenér bezpodmínečně koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 2 metry při převlékání, vstupu i výstupu. Trenér musí zamezit shlukování osob.

 

  • Ve sprchách počítejte se zdržením. Z důvodu zajištění rozestupů při sprchování je omezen počet dostupných sprch. Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

 

  • Buďte ohleduplní, pobyt v šatnách a sprchách omezte jen na nezbytnou dobu. V důsledku různých opatření může dojít k přerušení vstupu veřejnosti nebo jinému omezení či ukončení čerpání služeb, může docházet k dočasné neplynulosti při průchodu zónou šaten a sprch a tomu odpovídajícímu zdržení.

 


 

 

 

Letní bazén Olomouc


 

Mobilní verze