Teplota vody
Krytý bazén23,92 °C
Delfínek19,38 °C

Venkovní teplota2,41 °C

Omezení typů plavek

 

 

 plavky_male

 

ZDŮVODNĚNÍ OMEZENÍ VYBRANÝCH TYPŮ PLAVEK

 

Vážení zákazníci, pokud právě Vy patříte k plavcům, kteří si pořídili plážové plavky volného střihu a cítíte se znevýhodněni omezením určitého typu plavek při návštěvě Plaveckého stadionu v Olomouci, pak je následující text určen pro Vás jako vysvětlení, proč jsou Návštěvním řádem tato omezení stanovena. Věřte, že pokud by se všichni zákazníci chovali v tomto smyslu ohleduplně (tzn.: plavky by byly z vhodného materiálu, čisté, určené pouze pro plavání, v přiměřené délce, bez ozdob a kapes, nošené bez spodního prádla), nemuseli bychom se k podobným plošným opatřením uchylovat. Bohužel to tak není a tak v zájmu všech platí určitá omezení, která jsou podrobně rozvedena v jednotlivých bodech níže.

 Provozovatelem Plaveckého stadionu v Olomouci je OLTERM & TD Olomouc, a. s., ten musí mimo jiné zajistit kvalitu bazénové vody požadovanou vyhláškou, hygienické podmínky celkového provozu a samozřejmě ochraňovat bezpečnost a zdraví zákazníků. V těchto oblastech jsou určující zejména předpisy: zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška 238/2011 Sb. a norma TNV 94 0920 – 1.

 Protože Plavecký stadion je zařízení, které využívá opravdu velké množství plavců (v roce 2015 více než 325 tis.), nastavili jsme v Návštěvním řádu takové podmínky pro návštěvníky, aby měli jistotu, že bude zajištěna bezpečnost, udržitelná čistota a vysoká kvalita vody současně s nízkým chemickým zatížením vody.

 

Výňatek z Návštěvního řádu Plaveckého stadionu:

 Zákazníci PSO jsou povinni pro vstup do veškerých bazénů, tobogánu a jiných atrakcí mít na sobě jen koupací úbor (plavky). Koupací úbor, není – li níže (např. pro kryté bazény a tobogán) uvedeno jinak, musí splňovat současně tyto podmínky: být čistý, určený ke koupání, z nenasákavé látky, být bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka /ů, odpovídat obecným zásadám dobrých mravů a mít délku max. po kolena. Osoby v jiných úborech (např. upravené běžné oblečení, tepláky, džíny, spodní prádlo či jiný nevhodný oděv) nemohou vstupovat do bazénů, tobogánu či využívat jiné atrakce.

Na PSO se plavky nepůjčují. Pánské plavky je možné v omezené nabídce zakoupit v pokladně PSO.

Koupací úbor pro vstup na tobogán a jiné atrakce dále musí být v takovém provedení, aby nebyl způsobilý poškodit či změnit technický stav zařízení (např. kluznou plochu klouzaček), tedy nesmí obsahovat zejména kovové nebo plastové cvočky, druky, zipy, flitry aj. Koupací úbor pro vstup do krytých bazénů dále musí být z upnuté látky, není povolen úbor typu plážových plavek volného střihu (šortky, bermudy).

Plavčík má právo zakázat vstup do bazénů, na tobogán nebo jiné atrakce zákazníkovi, který má nevhodný koupací úbor. O způsobilosti koupacího oděvu rozhoduje plavčík. Zákazník v nevyhovujícím koupacím úboru může být z bazénů, tobogánu a atrakcí vykázán bez nároku na vrácení vstupného, a to s výjimkou případu, kdy zákazník po vykázání okamžitě ukončí užívání placené zóny PSO. V takovém případě, pokud zákazník ve lhůtě do 15 minut od vstupu do placené zóny požádá na pokladně PSO o vrácení vstupného, bude mu po předložení dokladu o zaplacení nebo čipového náramku abonenta vstupné vráceno a zákazník je povinen ihned opustit placenou zónu PSO.

 

Často kladené otázky:

 

1. Proč do krytých bazénů není povolen vstup ve volných plavkách (bermudy, kraťasy, šortky atp.)?

 Uvedenými pravidly obsaženými v návštěvním řádu se snažíme vyloučit osoby, které:

-     chtějí plavat v "plavkách" - šortkách, ve skutečnosti je to však běžný oděv, např. ustřižené kalhoty, tepláky či sportovní kraťasy používané při různých příležitostech, nejčastěji při sportu, kdy není výjimkou případ, že sportovec v tomto oděvu odehraje např. celodenní tenisový či beach volejbalový turnaj na antuce nebo v písku a následně si v tom samém oděvu chce jít zaplavat, nebo

-     mají na sobě plavky – šortky a pod nimi ještě spodní prádlo (viz. bod č. 2), nebo

-     nedodržují ani základy osobní hygieny a návštěvou bazénu by chtěli suplovat běžné hygienické úkony a prádelnu.

Plavky volného střihu mají často nevhodné části (kapsy, ozdobné druky, cvočky, zipy apod.).

-     Je běžné, že se z kapes takových „plavek“ do bazénové vody vyplavují použité papírové kapesníky, lístky z MHD, účtenky z obchodů, obaly od potravin, mince a další drobnosti, které opět zhoršují kvalitu vody, zanáší filtry a následně zvyšují požadavky na provozní úkony, jakož i působí ve vodě neestetickým dojmem.

-     Dále ozdobné prvky (druky, cvočky, zipy) mohou poškozovat provozovaná zařízení – nejčastěji tobogán, který je svým charakterem náchylný na poškození ostrými předměty. Poškození vnitřního tubusu, byť drobné škrábance (např. od cvočků nebo zipů), může znamenat zdravotní ohrožení (poškrábání, pořezání) nebo materiální újmu (odřené, zatržené plavky) pro další zákazníky. Následně to obnáší nutnost provozní odstávky z důvodu oprav a tím omezení pro vás – naše zákazníky.

 

2. Proč do bazénů není povolen přístup ve spodním prádle?

 Vstup do bazénu v prádle, které sice může za určitých okolností vypadat jako plavecký oděv, ale zákazník ho má na sobě třeba celý den (nebo i více dní), je nehygienické. Plavci ve spodním prádle tak mohou snižovat kvalitu vody, naopak zvyšovat riziko ohrožení zdraví ostatních návštěvníků a v důsledku toho také provozovatel musí vodu více chemicky ošetřovat. (např. více chlorovat, udržovat pH atd.). Požadavek na nesmáčivost rovněž garantuje, že v okolí bazénů na dlažbě nebude příliš mnoho vynesené vody, která by mohla zvyšovat přirozené riziko uklouznutí.

 

3. Proč může být jiný režim v letním areálu?

 -     Bazény v letním areálu fungují pouze v časově omezeném období letní sezóny (zpravidla červen – srpen a jen v teplých a slunečných dnech). Protože jako provozovatel nedokážeme zcela zabránit znečištění vody vlivy vnějšího prostředí (ptactvo, hmyz, nečistoty z ovzduší, běžné venkovní znečištění vnášené do vody větrem, deštěm či samotnými zákazníky), netrváme na zákazu volných plavek ve venkovních bazénech, ačkoliv i zde jsou stanovena určitá omezení (viz. Návštěvní řád).

-     Teploty vod v letních bazénech jsou zpravidla o několik stupňů nižší než teploty vod krytých bazénů PSO. Nižší teploty vody jsou také méně příznivé pro nárůst případného mikrobiologického znečištění.

-     V důsledku plánovaného vyššího znečištění vody vlivem externích podmínek, vysoké návštěvnosti a horkého počasí provozovatel počítá s vyššími požadavky na údržbu vody, aby byly dodrženy předepsané normy. (To znamená, že voda může být více chemicky zatížena v kombinaci s intenzivnějším ředěním bazénové vody a přirozeným odvětráváním nad hladinou.)

 

4. Proč plavčíci neposuzují každý případ jednotlivě?

 Práce plavčíka spočívá v dohledu nad organizací a bezpečností provozu, prevenci tonutí, úrazů a hlavně musí být připraven poskytnout pomoc tonoucím či zraněným. Samozřejmě kontrolují i dodržování Návštěvního řádu a zde je pak upozornění na nevhodný typ plavek na místě právě z důvodů již výše uvedených. Není však možné, aby plavčík posuzoval každé jednotlivé plavky, zda jsou to to opravdu plavky nebo už šortky, zda jsou výrobcem určeny pro plavání, zda mají kapsy, zipy, jakou mají délku, zda jsou čisté nebo nošené několik dní, zda jsou kapsy prázdné nebo plné odpadků nebo zda je pod nimi spodní prádlo. To opravdu do práce plaveckého dozoru nepatří.

 

5. Jsme jediní?

 -     Nejsme jediní provozovatelé, kteří se v zájmu kvalitnějších provozních podmínek rozhodli omezit plavky volného typu. Stejná nebo podobná omezení mají i jiné bazény. I jejich motivací pro zavedení podobných opatření jako u nás je kvalitnější voda a bezpečnější provoz pro všechny.

-     Někteří provozovatelé měli nebo mají na svých webových stránkách podrobné zdůvodnění, proč se k takovému opatření uchýlili (http://www.bazenrk.cz/clanky/obecne/Problematika-panskych-plavek ), někde prováděli dokonce testy okamžitého znečištění http://www.orlicky.net/?id_zpravy=12612419371395321086&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

  

6. Proč mě na toto omezení neupozornila pokladní při vstupu?

 -     Každý, kdo chce využívat jakoukoliv službu, by se měl nejprve seznámit s podmínkami, za jakých lze zamýšlenou službu čerpat. V našem případě si tedy přečíst Návštěvní řád Plaveckého stadionu. Pokud by zákazník z nějakého důvodu informaci o plavkách v Návštěvním řádu přehlédl, je upozorněn na nevhodný typ plavek prostřednictvím piktogramů hned na několika místech, a to ještě před příchodem k hlavní pokladně (na vstupních dveřích, u pokladny, za pokladnou, atd.). Zákazníci mají případně možnost zakoupit si na pokladně klasické plavky za příznivou cenu.

-     Není v možnostech pokladní, která za den odbaví stovky zákazníků, aby každému citovala vybrané pasáže Návštěvního řádu, navíc by se toto mohlo dotknout těch, kteří jsou s Návštěvním řádem seznámeni, a to zejména zvýšením odbavovacích časů pokladen. Pokladní také nemůže odhadovat, jestli konkrétní zákazník má vhodné plavky či nikoliv, ale v případě dotazu ze strany klienta mu určitě informaci o tomto omezení poskytne.

 

7. Jsou klasické plavky vždy bez problémů?

 I plavec v klasických plavkách může porušovat podmínky Návštěvního řádu, v tomto ohledu zejména pokud příliš nedbá na hygienu – před vstupem do bazénu se důkladně neosprchuje, plavky nepere a nemáchá.

Věříme, že toto vysvětlení Vám pomůže lépe pochopit důvody našeho opatření a jejich přínos zejména pro Vás – naše zákazníky, a to z pohledu hygieny prostředí a bezpečnosti. Přejeme Vám příjemný pobyt v našem zařízení.


 

Mobilní verze