Teplota vody
Krytý bazén27,81 °C
Letní bazén24,59 °C
Delfínek32,00 °C

Venkovní teplota1,62 °C

Omezení, úpravy provozu

« zpět
10.12.2018 / 13:01

 Vážení zákazníci,

upozorňujeme Vás na upravenou provozní dobu mezi svátky v závěru roku, kdy 24. a 25. 12. bude Plavecký stadion uzavřen, od 26. 12. do 30. 12. bude provoz od 9.00 do 21.00 hodin a 31. 12. 2018 a 1.1. 2019 bude zavřeno.


 

z důvodu konání tradičního Vánočního vystoupení oddílu synchronizovaného plavání dojde k těmto omezením plavání veřejnosti a saunování:

PÁ 21. 12. 2018 - zavřeno pro plavání veřejnosti od 19.00 do 21.00 hodin

SO 22. 12. 2018 - zavřeno pro plavání veřejnosti a saunování od 16.30 do 21 hodin (sauna uzavřena již od 16 hodin).

Zdůvodu tréninků na toto vystoupení bude mírně omezena nebo upravena plocha pro plavání veřejnosti oproti obvyklému rozvržení i ve dnech: 9. 11., 14. 12., 16. 12., 17. 12., 19. 12. a 20. 12. 2018. Děkujeme Vám za pochopení.


z důvodu konání významných soutěží, které pořádáají oddíly SKUP, nebude v níže uvedených dnech krytý bazén včetně sauny k dispozici pro plavání veřejnosti a saunování:

Velká cena města Olomouce v plavání

23. 3. 2019     9.00 - 21.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti a saunování

Mistrovství české republiky v synchronizovaném plavání

27. 4. 2019     9.00 - 21.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti a saunování

28. 4. 2019     9.00 - 17.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti a saunování

Olomouc summer cup - synchronizované plavání

1. 6. 2019      9.00 - 21.00 uzavřeno pro plavání veřejnosti a saunování

 


Z důvodu pravidelné údržby a čištění je dětský bazén v letním areálu každý čtvrtek v provozu až od 14 hodin..


 

Výňatek z Návštěvního řádu PSO - platný po dobu zkušebního provozu tobogánu:

1. Jízda na tobogánu je možná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a je zprovozněn službu konajícím plavčíkem.

2. Na tobogán mají děti do věku 8 let vstup zakázán!

3. Při jízdě tobogánem je povolena pouze jediná poloha v leže na zádech nohama vpřed. Ostatní polohy jsou zakázány. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat. Jízda ve dvojici (nebo více osobách) je zakázána.

 4. Vstup do koryta tobogánu je možný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn službu konajícího plavčíka. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naražením předchozího jezdce v tobogánu. Může-li zákazník odhadnout, že může při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat až na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem.

5. Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát s sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj.

6. Je zakázáno zdržovat se v dojezdovém bazénku.

7. Při nerespektování uvedených pokynů je jízda na tobogánu pouze na vlastní nebezpečí a při hrubém porušení výše uvedených pravidel může být zákazník z prostoru tobogánu vykázán.

8. Tento Návštěvní řád má po dobu zkušebního provozu tobogánu přednost před ustanovením řádného Návštěvního řádu PSO.

 


  V případě silných mrazů (-10°C a méně), při bouřce nebo nepříznivé povětrnostní situaci je tobogán z bezpečnostních důvodů uzavřen.

 

 


 

Mobilní verze