Obhájili jsme certifikáty QMS, EMS, SMS a EnMS

Naše společnost má zavedený a udržovaný Integrovaný systém řízení, který byl vybudován v roce 2010 a zahrnuje systémové normy ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN OHSAS 18001 (SMS). V roce 2016 byl Integrovaný systém řízení doplněn o systémovou normu ČSN EN ISO 50001 (EnMS).

V měsíci červnu roku 2019 jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit u certifikačního orgánu BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a pro další tříleté období jsme obhájili certifikáty pro výše uvedené čtyři systémové normy (QMS, EMS, SMS a EnMS).

Získáním těchto certifikátů je pro naši společnost potvrzení, že naše dílčí procesy jsou správně nastaveny a do budoucna nás zavazuje k neustálému zlepšování těchto procesů.

2019 OLTERM 9001 CS_Stránka_1_22019 OLTERM 14001 CS_Stránka_1_22019 OLTERM 18001 CS_Stránka_1_22019 OLTERM 50001 CS_Stránka_1_2

 

Mobilní verze