Aktuální informace

Výsledky školní soutěže Energie města Olomouce

S příchodem nového školního roku proběhla v Olomouci soutěž na téma dálkového tepla. Pro základní školy ji uspořádaly společnosti Veolia Energie ČR a OLTERM & TD Olomouc pod záštitou primátora města Olomouce. Vítězné třídy získají výlet a další věcné ceny.
Cílem soutěže bylo formou tematického vědomostního kvízu zvýšit povědomí školáků o fungování systému zásobování domácností teplem, který má v městech velký význam pro pohodlí obyvatel, ale také pro životní prostředí. Soutěž byla určena žákům 7. tříd základních škol na území města Olomouce. Třídy odpovídaly na 20 otázek zaměřených na výrobu a dodávky tepla, včetně obnovitelných zdrojů a dalších moderních prvků, které centrální rozvod tepla ve městě umí.
Slosování proběhlo za účasti zástupců pořádajících společností a PhDr. Hany Fantové, vedoucí odboru školství z Magistrátu města Olomouce. Vylosovány byly 3 třídy, které získají výlet dle vlastního výběru v hodnotě do 15 000 Kč (1. místo) a dále pak také encyklopedie, knihy a další ceny v hodnotě do 7 000 Kč (2. a 3. místo). Slavnostní předání cen proběhne 22. září na Magistrátě města Olomouce.
Vítězové soutěže Energie města Olomouce:
1. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 (třída 7.A)
2. Fakultní základní škola Olomouc - odl. pracoviště Helsinská 6 (třída 7.C)
3. ZŠ Olomouc, Zeyerova 28 (třída 7.A)
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže i magistrátu za zájem o teplárenství.

více »
Zahájení dodávky tepla pro UT dne 19.9.2022.

S ohledem na klimatické podmínky zahajuje OLTERM & TD Olomouc, a.s. dnem 19.09.2022, dodávku tepla pro ústřední vytápění (ÚT).

V případě potřeby změny dodávky tepla vám rádi vyhovíme po podání požadavku od oprávněné osoby na tepelný dispečink tel.: 585 705 152 nebo dispecer@olterm.cz

více »
Informace k úspornému tarifu - příspěvek na teplo

Pro získání příspěvku na teplo bude muset zákazník předat nejpozději do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení svému dodavateli tepelné energie.
Rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. 9. 2022. Prosíme tedy, abyste nám zatím nic neposílali. Informaci o počtech bytů si v rámci svého SVJ/BD pouze připravte, ale o správném postupu a všech náležitostech včetně rozsahu, jak nám tuto informaci sdělit, vás budeme včas informovat.
Více informací o úsporném tarifu můžete získat na stránkách ministerstva:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---269019/

více »
Držíme ceny tepla

Nedošlo ke změnám cen tepelné energie, platí ceny od 1.1.2022

více »
Olomouc a Veolia dokončují proces změny nastavení teplárenství ve městě

Město Olomouc a skupina Veolia splnily další plánované kroky spolupráce na rozvoji teplárenství v krajském městě. Primátor města a představitelé firmy podepsali příslušné dohody a valná hromada společného podniku OLTERM & TD Olomouc rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Vložením městské infrastruktury do společnosti OLTERM & TD Olomouc a navýšením jejího základního kapitálu se zvýší podíl města z 34% na 49%. Cílem spolupráce je zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek tepla, ale také ekologizace teplárenské infrastruktury.

více »

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (spojovatelka)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357