Zpracování osobních údajů

Naše společnost v souladu s platnou legislativou zpracovává údaje o svých zákaznících, dodavatelích a jiných partnerech, zaměstnancích a dalších osobách. 

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme proto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jak naše společnost vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb. 

Zásady zpracování osobních údajů jsme pro přehlednost rozdělili do těchto základních obastí podle toho, v jaké souvislosti s vašimi osobními údaji přicházíme do kontaktu:  

 • Zákazníci
 • Dodavatelé a další osoby
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Osoby vstupující do objektů společnosti
 • Akcionáři a členové volených orgánů

Detailnější informace týkající se zákazníků Plaveckého stadionu Olomouc a jeho Aquacentra Delfínek naleznete dále i v jednotlivých tématických složkách našich webových stránek.

Pro případ vaší potřeby uplatnit kterékoli z práv v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů (přístup k informacím, oprava, omezení zpracování, výmaz aj.) využijte, prosím, formuláře, které jsme pro vás připravili. Žádosti je možné nám doručit kterýmkoli z těchto způsobů:
 • Datovou schránkou - ID datové schránky: 8pectk5
 • Písemně s ověřeným podpisem, zasláním na adresu sídla společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc;
 • E-mailem se zaručeným uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: info@olterm.cz
 • Osobně na podatelně (v kanceláři představenstva) v sídle společnosti
 • Osobně na recepci Plaveckého stadionu Olomouc a Aquacentra Delfínek, ul. Legionářská 11,13, Olomouc
  (platí jen pro zákazníky Plaveckého stadionu Olomouc a Aquacentra Delfínek) 
Soubory ke stažení:
ZásadyZpracování-Dodavateléstáhnout
ZásadyZpracování-Zákazníci-spr.nemovitostístáhnout
ZásadyZpracování-Zákazníci-teplostáhnout
ZásadyZpracování-Zákazníci-PSO+Delfínekstáhnout
ZásadyZpracování-Uchazeči o zaměstnánístáhnout
ZásadyZpracování-Osoby vstupující do objektůstáhnout
ZásadyZpracování-Členové orgánů a akcionářistáhnout
Uplatnění práva na omezení zpracovánístáhnout
Uplatnění práva na opravustáhnout
Uplatnění práva na přenositelnoststáhnout
Uplatnění práva na přístupstáhnout
Uplatnění práva na výmazstáhnout
Uplatnění práva vznést námitkustáhnout

 

Mobilní verze