Zpracování osobních údajů

Naše společnost v souladu s platnou legislativou zpracovává údaje o svých zákaznících, dodavatelích a jiných partnerech, zaměstnancích a dalších osobách. 

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme proto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jak naše společnost vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb. 

Zásady zpracování osobních údajů jsme pro přehlednost rozdělili do těchto základních obastí podle toho, v jaké souvislosti s vašimi osobními údaji přicházíme do kontaktu:  

  • Zákazníci
  • Dodavatelé a další osoby
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Osoby vstupující do objektů společnosti

Pro případ vaší potřeby uplatnit kterékoli z práv v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů (přístup k informacím, oprava, omezení zpracování, výmaz aj.) využijte, prosím, formuláře, které jsme pro vás připravili. Žádosti je možné nám doručit kterýmkoli z těchto způsobů:

  • Datovou schránkou - ID datové schránky: 8pectk5
  • Písemně s ověřeným podpisem, zasláním na adresu sídla společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc;
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: info@olterm.cz
  • Osobně na podatelně (v kanceláři ředitele) v sídle společnosti
Soubory ke stažení:
ZásadyZpracování-Zákazníci-Energiestáhnout
ZásadyZpracování-Zákazníci-spr.nemovitostístáhnout
Zásady zpracování-Uchazeči o zaměstnánístáhnout
ZásadyZpracování-Dodavateléstáhnout
ZásadyZpracování-Osoby vstupující do objektůstáhnout
Uplatnění práva na omezení zpracovánístáhnout
Uplatnění práva na opravustáhnout
Uplatnění práva na přenositelnoststáhnout
Uplatnění práva na přístupstáhnout
Uplatnění práva na výmazstáhnout
Uplatnění práva vznést námitkustáhnout

 

Mobilní verze