Zpracování osobních údajů

Naše společnost v souladu s platnou legislativou zpracovává údaje o svých zákaznících, dodavatelích a jiných partnerech, zaměstnancích a dalších osobách. 

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme proto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jak naše společnost vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb. 

Zásady zpracování osobních údajů jsme pro přehlednost rozdělili do těchto základních obastí podle toho, v jaké souvislosti s vašimi osobními údaji přicházíme do kontaktu:  

  • Zákazníci
  • Dodavatelé a další osoby
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Osoby vstupující do objektů společnosti

Pro případ vaší potřeby uplatnit kterékoli z práv v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů (přístup k informacím, oprava, omezení zpracování, výmaz aj.) využijte, prosím, formuláře, které jsme pro vás připravili. Žádosti je možné nám doručit kterýmkoli z těchto způsobů:

  • Datovou schránkou - ID datové schránky: 8pectk5
  • Písemně s ověřeným podpisem, zasláním na adresu sídla společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc;
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: info@olterm.cz
  • Osobně na podatelně (v kanceláři ředitele) v sídle společnosti
Soubory ke stažení:
ZásadyZpracování-Zákazníci-Energiestáhnout
ZásadyZpracování-Zákazníci-spr.nemovitostístáhnout
Zásady zpracování-Uchazeči o zaměstnánístáhnout
ZásadyZpracování-Dodavateléstáhnout
ZásadyZpracování-Osoby vstupující do objektůstáhnout
Uplatnění práva na omezení zpracovánístáhnout
Uplatnění práva na opravustáhnout
Uplatnění práva na přenositelnoststáhnout
Uplatnění práva na přístupstáhnout
Uplatnění práva na výmazstáhnout
Uplatnění práva vznést námitkustáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357