Správa nemovitostí

Koupili jste právě svůj byt? Nevíte, komu svěříte správu Vašeho domu?

Pokud jste vlastníky nemovitostí, dovolujeme si Vám nabídnout naši službu, která spočívá v tom, že převezmeme za vlastníka veškeré povinnosti v péči o nemovitost. Správu objektu provádíme dle požadavků vlastníka již od 160,- Kč vč. DPH/byt/měs. podle rozsahu správy (včetně vedení účetnictví) a v souladu se smlouvou o výkonu správy nemovitosti, kterou s Vámi po dohodě uzavřeme.

Zajišťovat správu domu Vám můžeme v tomto rozsahu:

a) v oblasti provozní:

 • zajištění dodávek elektrické energie, plynu, vody, tepla , TUV
 • provoz výtahu, čištění komínů
 • zaměstnání domovníka, popř. dozorce výtahu určeného zástupci domu
 • zajištění havarijní služby voda, plyn, elektro 24 hodin denně
 • provádění drobných oprav a údržby dle pokynů zástupců vlastníka ve finančním objemu nepřesahujícím vytvořený fond oprav
 • zajištění technických revizí a prohlídek /výtahy, hromosvody, komíny, hasicí přístroje, požární vodovody, elektroinstalace, plynoinstalace/

b) v oblasti ekonomické:

 • vedení evidence vlastníků bytů a vlastníků nebytových prostor
 • vedení účetnictví
 • vytvoření fondu oprav z úhrad stanovených v evidenčních listech a hospodaření s ním dle pokynů zástupců vlastníka
 • předpis a kontrola služeb včetně plateb
 • sledování včasnosti plateb a upomínání dlužníků
 • provádění ročního vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky do 3 měsíců po ukončení kalendářního roku
 • možnost kontroly a odsouhlasení všech dodavatelských faktur /měsíčně/ ze strany zástupců vlastníků
 • možnost využít prodloužený  "úřední den" každou středu až do 17.00 hodin.
 • právní poradenství týkající se bytové problematiky

V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 585 705 107, fax: 585 705 150, nebo emailu: hana.martinkova@olterm.cz , kde si můžete dohodnout osobní schůzku, na které projednáme veškeré Vaše požadavky.

 

 

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357