Informace k úspornému tarifu - příspěvek na teplo

« zpět

Pro získání příspěvku na teplo bude muset zákazník předat nejpozději do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení svému dodavateli tepelné energie.
Rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. 9. 2022. Prosíme tedy, abyste nám zatím nic neposílali. Informaci o počtech bytů si v rámci svého SVJ/BD pouze připravte, ale o správném postupu a všech náležitostech včetně rozsahu, jak nám tuto informaci sdělit, vás budeme včas informovat.

Více informací o úsporném tarifu můžete získat na stránkách ministerstva:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---269019/

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (spojovatelka)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357