Ukončení dodávky tepla pro UT od 06.05.2024 .

« zpět

S ohledem na klimatické podmínky ukončuje OLTERM & TD Olomouc, a.s. dnem 06.05.2024, dodávku tepla pro ústřední vytápění (ÚT).

 -----------------------------------------------------------------------------

V případě potřeby změny dodávky tepla vám rádi vyhovíme po podání požadavku od oprávněné osoby na tepelný dispečink tel.: 585 705 152/ 606 730 380, nebo dispecer@olterm.cz

-------------------------------------------------------------------------------

Pár informací k topné sezóně:

 • Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku 
   
 • Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě nebo místě poklesne pod +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C pro následující den.
 • Průměrná denní teplota je čtvrtina součtu venkovních teplot, stanoví se měřením ve stínu  s vyloučením vlivu sálání v 7.00, ve 14.00 a 2x v 21.00. 
 • Vytápění   bytů   a   nebytových   prostor  v  bytových a nebytových  budovách  se  omezí  nebo  přeruší  v otopném období tehdy,   jestliže  průměrná   denní  teplota   venkovního  vzduchu v příslušném místě  nebo lokalitě vystoupí  nad +13 st.  C a ve dvou dnech po  sobě následujících a podle  vývoje počasí nelze očekávat pokles  této teploty  pro následující  den. Při  následném poklesu průměrné  denní  teploty  venkovního  vzduchu  pod  +13  st.  C se vytápění obnoví.
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  „Nad legislativou stojí Smlouva na dodávku tepelné energie uzavřená mezi námi a vlastníkem (správcem) objektu, která umožňuje topit i jinak než stanovuje legislativa, ale to je třeba prostřednictvím pověřeného zástupce s námi dojednat. Jsme připraveni, pokud to technické podmínky umožní, vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých objektů.“

.................................................................................................................................................................

Na závěr pár rad majitelům a uživatelům nemovitostí a bytů:

 • Teplovodní vedení mimo byt má mít dostatečnou a funkční izolaci.
 • Topný systém je třeba vyregulovat, seřídit ventily.
 • Nová otopná tělesa umožní zvýšení pokojové teploty o 1 až 2 °C a umožní tím výrazné vylepšení teplotního profilu místnosti a úsporu energie.
 • Nezapomeňte otopná tělesa odvzdušnit, protože vzduchový polštář zabraňuje cirkulaci tepla v otopném tělese.
 • Zabraňte úniku tepla netěsnícími okny.
 • V zimě větrejte jen krátkou dobu, ale intenzívně, aby neprochladly stěny.
 • Nevytápět krátkodobě nepoužívané místnosti se mnohdy nevyplatí, nic tak neušetříte. Opět je totiž vytopit stojí více energie, než je udržovat s permanentně nízkou teplotou.
 • Večer stáhněte rolety, zatáhněte závěsy, zavřete okna. Pozor: Použijte krátké záclony, které nevisí přes otopná tělesa.
 • Sklopené žaluzie na okně brání přístupu tepla ke sklu, tvoří se tam však vrstvička studeného vzduchu, kde se pak sráží vlhký vzduch, a okna jsou zarosená.
 • Chcete-li se vyvarovat vzniku plísní, nucené větrání musí zůstat funkční. V mnohých koupelnách jsou odvětrací mřížky zanesené prachem – měly by se několikrát za rok sejmout a vyčistit. Někde je po rekonstrukcích dokonce zcela uzavřeli, což je velká chyba.
 • Plísně se tvoří v těch místech, kde se udržuje vlhkost. Riziko výskytu plísně v bytě se tedy snižuje pouhým častějším větráním. Cirkulovaný čerstvý vzduch znemožňuje plísním se šířit. Plísně se v bytě vyskytují nejčastěji v rozích místností, v prostoru za nábytkem nebo v méně přístupných místech místnosti. Ideální prevencí je tedy nábytek od zdi odsunout, aby za ním mohl vzduch cirkulovat.
 • Nezakrývejte radiátory nábytkem, nechte teplo proudit do místnosti.
 • Pokud máte za radiátory jen tenkou stěnu, dejte na tato místa izolační materiál. Můžete použít například styroporové nebo tepelně izolační folie pokovené hliníkem. Fólie vyzařují teplo zpět dovnitř místnosti a nedovolí jeho úniku stěnou.
 • Zasklený balkon sníží ochlazování vnějších stěn.
 • Nižší nastavená teplota sice snižuje náklady, ale prochladlý byt studí a spotřebujeme pak více energie na zahřátí.
 • Sprchování je levnější než vanová koupel.

graf_teplo_1

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357