Investice

Investice společnosti směřují primárně do budování decentralizované soustavy zásobovaní teplem a teplou vodou formou instalací objektových předávacích stanic, umístěných v zásobovaných objektech (bytových domech, školách apod.), dále do ekologizace výroby tepla a do technologií, které umožňují poskytovat komfortnější služby v rámci areálu Plaveckého stadionu Olomouc.

 


 Společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s. provozuje celkem 743 tepelných zdrojů

V průběhu svého působení společnost modernizovala veškeré kotelny na tuhá paliva (33 kotelen) na ekologičtější tepelná zařízení. V rámci mnoha etap přechodu na horkovodní systém vytápění v jednotlivých lokalitách města Olomouc ve spolupráci se společností Dalkia Česká Republika, a.s. realizovala decentralizace systémů zásobování tepelnou energií. Další modernizace a výstavbu tepelných zdrojů realizovala společnost pro zajištění dodávek tepla novým odběratelům. Za dobu svého působení společnost instalovala celkem 577 objektových předávacích stanic.

Smyslem modernizací je zvýšení efektivity výroby tepla a teplé vody a  poskytování komfortnějších služeb zejména v oblasti individuálního sjednávání parametrů dodávek.  

 


 Plavecký stadion v Olomouci

 Ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc dochází k postupné modernizaci celého areálu Plaveckého stadionu – modernizace vodního hospodářství, vzduchotechniky a tepelných zařízení. 
Společnost buduje nové atrakce, je zprovozněno Aquacentrum Delfínek a dochází ke kompletní rekonstrukci prostor sauny. V roce 2009 prochází modernizací vestibul plaveckého stadionu a je zaveden turniketový systém. V následujících letech dochází ke kompletnímu zateplení budov areálu, v roce 2013 je uveden do provozu modernizovaný letní areál s novými dětskými atrakcemi a bazénovými vanami v nerezovém provedení, v roce 2015 je realizována modernizace sprch a sociálního zázemí vodní zóny krytého bazénu, v roce 2018 proběhla kompletní modernizace tobogánové věže.


 

Mobilní verze