Investice

Investice společnosti směřují primárně do budování decentralizované soustavy zásobovaní teplem a teplou vodou formou instalací objektových předávacích stanic, umístěných v zásobovaných objektech (bytových domech, školách apod.), dále do ekologizace výroby tepla a do technologií, které umožňují poskytovat komfortnější služby.

 


 Společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s. provozuje celkem 766 tepelných zdrojů

V průběhu svého působení společnost modernizovala veškeré kotelny na tuhá paliva (33 kotelen) na ekologičtější tepelná zařízení. V rámci mnoha etap přechodu na horkovodní systém vytápění v jednotlivých lokalitách města Olomouc ve spolupráci se společností Dalkia Česká Republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) realizovala decentralizace systémů zásobování tepelnou energií. Další modernizace a výstavbu tepelných zdrojů realizovala společnost pro zajištění dodávek tepla novým odběratelům. Za dobu svého působení společnost instalovala celkem 598 objektových předávacích stanic.

Smyslem modernizací je zvýšení efektivity výroby tepla a teplé vody a  poskytování komfortnějších služeb zejména v oblasti individuálního sjednávání parametrů dodávek.  

 


 

 

Mobilní verze