Trvale udržitelný rozvoj

 

POLITIKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

OLTERM & TD Olomouc, člen Skupiny Veolia patřící mezi nejvýznamnější energetické společnosti v České republice, je provozovatelem tepelných zařízení a tradičním výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro obyvatele, podniky, instituce a další klienty v Olomouci a okolí. Zároveň provozuje Plavecký stadion města Olomouce, v jehož areálu nabízí široké spektrum služeb pro veřejnost.

OLTERM & TD Olomouc je dlouholetým partnerem občanů, podnikatelských subjektů, institucí, města i regionu, ale také zodpovědným zaměstnavatelem. Svou společenskou zodpovědnost deklaruje mj. aktivní spoluprací s Nadačním fondem Veolia Energie ČR, který pomáhá snižovat nezaměstnanost a Nadačním fondem Veolia Humain, který podporuje zaměstnance.

Kontinuální investiční politikou zaměřenou na modernizaci zařízení s využitím nejnovějších technologií OLTERM & TD Olomouc aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí a kvality poskytovaných služeb.
Základními cíli společnosti je shoda s legislativními požadavky, vysoká kvalita poskytovaných služeb, prevence havárií a bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti.

Vedení Skupiny Veolia v České republice stanovuje pro naplňovánícíle udržitelného rozvoje tyto závazky:

 bullet_rightPLNIT POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH POŽADAVKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K
• zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti  
• nebezpečím v oblasti BOZP
• identifikovaným environmentálním aspektům
• rizikům spojeným s výskytem bakterie typu legionella v našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků 
• užití a spotřebě energie a energetické náročnosti

bullet_rightNEUSTÁLE ZLEPŠOVAT
• řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP
• prevenci znečištění životního prostředí
• prevenci vznikun pracovních úrazů a poškození zdraví
• kvalitu našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků
• komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení

bullet_rightVŽDY DODRŽOVAT
• bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi
• závazek o zajišťování dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot
• závazek o upřednostňování nákupu energeticky úsporných produktů a služeb
• závazek o podporování návrhů na snižování energetické náročnosti

bullet_rightTRVALE SNIŽOVAT
• dopady na životní prostředí prevencí rizik plynoucích z provozování našich zařízení i zařízení našich zákazníků a řízením všech činností s ohedem na ochranu životního prostředí
• vliv naší činnosti na globální oteplování, zejména omezováním produkce CO2
• energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků a podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie 
• nezaměstnanost v Morvaskoslezskéma Olomouckém kraji prostřednitcvím Nadačního fondu Veolia Energie ČR

bullet_rightPRŮBĚŽNĚ ZVYŠOVAT
• efektivnost systému managementu kvality 
• odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti 
• podíl využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

 

 Úplné znění Politiky udržitelného rozvoje naleznete níže.

Soubory ke stažení:
Politika udržitelného rozvojestáhnout

 

Mobilní verze