Teplota vody
Krytý bazén27,83 °C
Delfínek31,89 °C

Venkovní teplota

Návštěvní řády

Seznamte se prosím s pravidly pro návštěvníky Plaveckého stadionu, které jsou pro Vás připraveny ve formátu pdf ke stažení níže...

 


Výňatek z Návštěvního řádu PSO - platný po dobu zkušebního provozu tobogánu:

  1. Jízda na tobogánu je možná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a je zprovozněn službu konajícím plavčíkem.

 2. Na tobogán mají děti do věku 8 let vstup zakázán!

 3. Při jízdě tobogánem je povolena pouze jediná poloha v leže na zádech nohama vpřed. Ostatní polohy jsou zakázány. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat. Jízda ve dvojici (nebo více osobách) je zakázána.

 4. Vstup do koryta tobogánu je možný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn službu konajícího plavčíka. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naražením předchozího jezdce v tobogánu. Může-li zákazník odhadnout, že může při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat až na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem.

5. Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát s sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj.

6. Je zakázáno zdržovat se v dojezdovém bazénku.

7. Při nerespektování uvedených pokynů je jízda na tobogánu pouze na vlastní nebezpečí a při hrubém porušení výše uvedených pravidel může být zákazník z prostoru tobogánu vykázán.

8. Tento Návštěvní řád má po dobu zkušebního provozu tobogánu přednost před ustanovením řádného Návštěvního řádu PSO.

 

 

 

Soubory ke stažení:
Návštěvní řád PSOstáhnout

 

Mobilní verze