Ceny TE pro rok 2019


Cenová lokalita Olomouc

Cena tepelné energie:

- z objektových zdrojů:          540,20 Kč/GJ bez DPH

- z centrálních zdrojů:            547,70 Kč/GJ bez DPH, teplo ÚT (ústřední topení)

- energie z centrálních zdrojů: 520,70 Kč/GJ bez DPH, teplo TV (teplá voda)

Sazba DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou, k 1.1.2019 činí sazba DPH 15%.


Ceny tepelné energie v celé lokalitě Olomouc jsou pro letošní rok navýšeny o 4% a to především kvůli enormnímu nárůstu cen primárních médií. K úpravě cen tak dochází po dvouletém období, kdy jsme se snažili své ceny nenavyšovat a kdy interní úsporná opatření realizovaná v rámci společnosti kompenzovala růst vstupních nákladů a inflační vlivy.

Společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s. působí v olomouckém regionu již 25 let a dlouhodobě usiluje o udržení přijatelných cen tepelné energie pro své zákazníky. 

 

 

 

 


 

Mobilní verze