Ceny TE pro rok 2023

Cenová lokalita Olomouc

Cena tepelné energie:

- z objektových zdrojů:          3,32 Kč/kWh bez DPH    (922,6 Kč/GJ bez DPH)

- z centrálních zdrojů:            3,37 Kč/kWh bez DPH    (935,4 Kč/GJ bez DPH) teplo ÚT (ústřední topení)

- z centrálních zdrojů:            3,20 Kč/kWh bez DPH    (889,1 Kč/GJ bez DPH) teplo TV (teplá voda)

 

Sazba DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou.
 
Cílem naší společnosti je dlouhodobě poskytovat odběratelům spolehlivé, ekologické a cenově dostupné teplo. Od léta roku 2021 jsme svědky energetické krize, která se od útoku Ruska na Ukrajinu ještě více prohloubila. Velkoobchodní ceny energií, zejména elektřiny a plynu, ale v návaznosti na to i ceny uhlí a emisních povolenek, se v posledních měsících dostaly do bezprecedentních úrovní. Vše se samozřejmě odráží v prudce rostoucí inflaci.
 
Pro rok 2023 jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení cen tepelné energie, a to o 35%. Důvodem navýšení cen tepelné energie jsou zejména nárůst cen primárních paliv/médií (horká voda, pára, zemní plyn, elektrická energie) a inflační vlivy. 

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357