Ceny tepelné energie pro rok 2017 a 2018


Cenová lokalita Olomouc

Cena tepelné energie:

- z objektových zdrojů:          519,40 Kč/GJ bez DPH

- z centrálních zdrojů:            526,60 Kč/GJ bez DPH, teplo ÚT (ústřední topení)

- energie z centrálních zdrojů: 500,70 Kč/GJ bez DPH, teplo TV (teplá voda)

Sazba DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou, k 1.1.2017 činí sazba DPH 15%.


Společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s. působí v olomouckém regionu již 22 let a dlouhodobě usiluje o udržení přijatelných cen tepelné energie pro své zákazníky. 

Navzdory rostoucím primárním vstpům se podařilo zachovat i pro rok 2018 ceny tepelné energie ve stejné výši jako v roce 2017, čehož bylo dosaženo především realizací interních úsporných opatření.

Věříme, že přístup společnosti v oblasti cenové politiky zásobovaní odběratelé ocení.

 

 


 

Mobilní verze