Rozvoj

V sekci "Rozvoj" najdete informace o minulých a probíhajících modernizacích tepelných zařízení a rozvodů a o rozvoji našich zařízení a výstavby.

Pro představu o každoročním rozsahu oprav, modernizací a jiného rozvoje tepelného hospodářství slouží přehled let minulých, informace o rozsahu a možném vlivu probíhající modernizace na dodávky tepla nebo teplé vody najdete vždy v roce aktuálním

Dále v aktuálním roce najdete informace o plánovaném rozvoji, popř. i informace k právě probíhajícím akcím. Pokud mají práce vliv na zásobování Vaší lokality, najdete upozornění a aktuální informace v sekci aktuality.


Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357