2018

V roce 2018 proběhla modernizace systémů zásobování teplem v lokalitách:


větší celky:

okruh stanice Čajkovského  - horkovod  a instalace  11 objektových, tlakově nezávislých stanic

okruh Vojanova -  horkovod  a instalace  6 objektových, tlakově nezávislých stanic

parní vyměníkové stanice Masarykova 54 - modernizace parní stanice, teplovodu a instalace 4 tlakově závislých stanic  

 

 

Čajkovského a objektové staniceVojanova a objektové stanice

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357