2023

Byly zahájeny přípravné práce související s instalací nových objektových předávacích stanic do jednotlivých zásobovaných bytových domů včetně pokládky nového horkovodního vedení.

Záměr bude v roce 2023 realizován u objektů:

Werichova 13,15

Werichova 19,21

Werichova 23,25

Werichova 27,29,31

Dále probíhají modernizace plynových kotelen:

 - Dolní nám.2
- MŠ Slavonín, ul. Arbesova
- ZŠ a MŠ Rooseveltova 103
- Erenburgova 26
 
a výměníkové stanice pro ZŠ Zeyerova
 
V rámci akce přechodu páry na horkovod investora Veolia Energie ČR, a.s. realizujeme nové horkovodní výměníkové stanice na této trase pro:
 
P. Přichystala 
Holická (PČR)
Šlechtitelů 23
 
 Nové instalace zařízení jsou realizovány v souladu s postupem stavební činnosti na území města. Nové tepelné zdroje naší společnosti přibudou např. v lokalitách :
- Janského
- Šantova
 
a dalších.
 
Všechny modernizace jsou realizovány v letním období s minimálním dopadem na uživatelský komfort našich odběratelů.
 
Současně zpracováváme projektové dokumentace pro modernizace rozvodů centrálního zásobování teplem různých částí města a připravujeme dokumentace pro budoucí plánované modernizace na území města Olomouce i v dalších lokalitách.

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357