2023V roce 2023 byly realizovány objektové předávací stanice vč. pokládky nového horkovodního potrubí u objektů:

Werichova 13,15

Werichova 19,21

Werichova 23,25

Werichova 27,29,31

Dále proběhly modernizace plynových kotelen:

 - Dolní nám.2
- MŠ Slavonín, ul. Arbesova
- ZŠ a MŠ Rooseveltova 103
- Erenburgova 26
 
a byla zrealizována výměníková stanice pro ZŠ Zeyerova
 
V rámci akce přechodu páry na horkovod investora Veolia Energie ČR, a.s. byly zrealizovány nové horkovodní výměníkové stanice na této trase pro:
 
P. Přichystala 
Holická (PČR)
Šlechtitelů 23
 
 Nové instalace zařízení jsou realizovány v souladu s postupem stavební činnosti na území města. Nové tepelné zdroje naší společnosti přibyly v lokalitách :
- Janského
- Šantova
- Topolová
 
 
Všechny modernizace jsou realizovány v letním období s minimálním dopadem na uživatelský komfort našich odběratelů.
 
Současně zpracováváme projektové dokumentace pro modernizace rozvodů centrálního zásobování teplem různých částí města a připravujeme dokumentace pro budoucí plánované modernizace na území města Olomouce i v dalších lokalitách.

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357