2016

Přechod na objektový způsob zásobování teplem v roce 2016

 

II.etapa modernizace zásobáním teplem v lokalitě Neředín (Zelená, Stiborova) byla dokončena v termínu a před zahájením topné sezóny 2016 / 2017. Všech 20 stanic je v provozu a ani letošní drsnější zima nezpůsobila v dodávkách tepla a teplé vody žádné problémy.  

_________________________________________________________________________________________________________________________

Základní info:

Modernizace rozvodu tepla spočívá v umístění tepelného zařízení - objektové předávací stanice - přímo do zásobovaného objektu, umožňuje odběratelům sjednávat individuální parametry a režim dodávek tepelné energie nezávisle na ostatních odběratelích, a to jak u dodávek tepla pro vytápění, tak pro ohřev teplé užitkové vody. 

Objektová stanice je navržena k instalaci přímo do společných prostor domu, kde se již nachází stávající tepelné rozvody a měřící uzel, je kompaktního provedení a zabírá tak jen malý prostor (cca v 1,8 x š 1,9. x h 1,0 m). Samozřejmostí je napojení na tepelný dispečink společnosti, který monitoruje 24 hodin denně její parametry a umožňuje její dálkové řízení.

 

opstrnkovaolomoucNeredin zdroj K1 decentralizace schemaopszelenaolomouc

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357