2021

V lokalitě ulic Rožňavská, Zikova a Werichova byly zahájeny projekční práce a obchodní vyjednávání související s instalací nových objektových předávacích stanic do jednotlivých zásobovaných bytových domů včetně pokládky nového horkovodního vedení.

Záměr bude v roce 2021 realizován u objektů:

Rožňavská 3/1
Rožňavská 2
Rožňavská 4
Rožňavská 6
Rožňavská 7/9
Rožňavská 8/10
Rožňavská 12/14
Rožňavská 11/13
Rožňavská 15/17
Rožňavská 16/18
Zikova 7/5
Zikova 9/11
Zikova 13
Zikova 15/17
Werichova 1 (Olterm)
Werichova 2/4/6
Werichova 5/7
Werichova 8/10
Werichova 11/9
Werichova 14/12
Werichova 16/18
Řožňavská 20 (MŠ)
 

( pozn. počet stanic se může v průběhu realizace změnit)

Modernizace, spočívající v umístění tepelného zařízení - objektové předávací stanice - přímo do zásobovaného objektu, umožňuje odběratelům sjednávat individuální parametry a režim dodávek tepelné energie nezávisle na ostatních odběratelích, a to jak u dodávek tepla pro vytápění, tak pro ohřev teplé užitkové vody.  

orientační nákres trasy a umístěných stanic:

 Rožňavská - ORIENTAČNÍ trasa
 

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357