2015

Přechod na objektový způsob zásobování v roce 2015

 

Společnost ukončila realizační práce související s instalací nových objektových předávacích stanic do jednotlivých zásobovaných bytových domů včetně pokládky nového horkovodního vedení. Záměr byl realizován u objektů:

 • Zelená 2, 4
 • Zelená 3, 5
 • Zelená 6, 8
 • Zelená 7, 9
 • Zelená 11, 13
 • Zelená 21
 • Stiborova 1, 3
 • Stiborova 5, 7
 • Stiborova 9, 11, 13
 • Stiborova 16, 18
 • Stiborova 17, 19, 21
 • Stiborova 23
 • Tř. Svornosti 51
 • Tř. Svornosti 53, 55
 • Norská 23, 25

Předmětná modernizace, spočívající v umístění tepelného zařízení - objektové předávací stanice - přímo do zásobovaného objektu, umožňuje odběratelům sjednávat individuální parametry a režim dodávek tepelné energie nezávisle na ostatních odběratelích, a to jak u dodávek tepla pro vytápění, tak pro ohřev teplé užitkové vody. 

Objektová stanice je navržena k instalaci přímo do společných prostor domu, kde se již nachází stávající tepelné rozvody a měřící uzel, je kompaktního provedení a zabírá tak jen malý prostor (cca v 1,8 x š 1,9. x h 1,0 m). Samozřejmostí je napojení na tepelný dispečink společnosti, který monitoruje 24 hodin denně její parametry a umožňuje její dálkové řízení.


 Objektová stanicehornilanRozvod horké vodyDispečink 2013 monitorovací stěna

 

Neredin zdroj K2/3 decentralizace schemaopszelenaolomouczadopszelenaolomoucpred

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357