2019

V roce 2019 proběhla modernizace systémů zásobování teplem v lokalitě:


 

plynová kotelna  Masarykova 21 - rekonstrukce plynové kotelny 

a nové instalace zařízení v souladu s postupem stavební činnosti na území města. 


 

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357