2010

Hlavní lokality, kde v roce 2010 proběhla modernizace tepelných zařízení a rozvodů:

Heyrovského

Náhrada dožitého 4trubkového rozvodu vybudováním 12 ks  tlakově nezávislých OPS (objektová předávací stanice), umístěných v napojovacích uzlech, řídící systém JohnsonControls a nové kabelové rozvody umožní řízení a monitoring lokality z Tepelného dispečinku. Součástí akce je vybudování 600m horkovodního rozvodu v bezkanálovém, předizolovaném provedení s napojením na páteřní rozvod horké vody společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

Zahájení akce:  květen 2010
Zprovoznění:     září 2010
Ukončení akce:  říjen 2010

Lokální příprava tepla a teplé vody, možnost sjednat rozdílné parametry dodávek, 24hodinový monitoring provozních parametrů, vyšší provozní jistota, moderní a hospodárné zařízení jsou některé z přínosů této realizace.


lokalita Příčná

 

Rekonstrukce dosloužilé plynové kotelny Příčná na parní předávací stanici o výkonu cca 600kW. Kromě zvýšení provozní spolehlivosti investicí došlo ke snížení lokálního znečištění ovzduší odstavením plynové kotelny z provozu.

Uvedení do provozu: říjen 2010. 


lokalita Ladova

 

Rekonstrukce sekundárních rozvodů, stáří 35 let, délka 220m. Technologie: předizolované potrubí v tlakové třídě, umožňující budoucí napojení na horkovodní soustavu.

Uvedení do provozu: listopad 2010. 


 

Foto z realizace Heyrovského:

LokalitaNapojení na páteřní rozvodObjektová staniceRozvod horké vody

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357