2011

Holice

holice

Lokalita Holice u Olomouce byla zásobována ze 3 plynových kotelen. Stáří rozvodů překročilo 30 let.

Modernizace lokalitu připojila k CZT (centrální zásobování teplem), lokální plynové kotelny byly odstaveny z provozu, vybudován byl parní přivaděč, parní předávací stanice, rozvod topné vody v bezkanálovém provedení a 13 ks objektových předávacích stanic. Lokalita je napojena na centrální dipečink, dálkový monitoring a řízení dodávek tepla a teplé vody v provozu.

Lokální příprava tepla a teplé vody, možnost sjednat rozdílné parametry dodávek, 24hodinový monitoring provozních parametrů, vyšší provozní jistota, moderní a hospodárné zařízení a snížení lokální zátěže emisemi z 3 plynových kotelen jsou některé z přínosů této realizace.

Dodávka tepla byla zahájena k 1.9.2011. 
 


MŠ Čajkovského

Areál MŠ Čajkovského. Původní rozvody z r. 1977~80 o délce 170 m jsou za horizontem životnosti. Areál MŠ prochází rekonstrukcí, součástí které je nový systém vytápění. Olterm realizoval novou horkovodní přípojku s předávací stanicí pro vytápění a dodávku teplé vody pro celý areál.

Dodávka tepla byla zahájena k 1.9.2011.Foto z realizace (Holice):
 

Objektová staniceRekonstrukce rozvodůTrasa teplovodu - srpenZahájení provozu

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357