2014

K 1.9.2014 byly podle plánu do provozu uvedeny nové objektové stanice pro objekty: 

 • Radova 1, 3
 • Radova 2, 4
 • MŠ Radova 5
 • Zikova 6, 8
 • Trnkova 32
 • Trnkova 34, 36
 • Trnkova 29, 31, 33
 • Trnkova 35, 37, 39
 • Trnkova 41, 43

Všechny stanice jsou připojeny na řízení z Tepelného dispečinku a  24 hodin denně monitorovány a aktuálně (1.9.) probíhají drobné dokončovací a servisní práce.

Modernizace přinese vyšší uživatelský komfort, provozní jistotu a možnost sjednat individuální parametry dodávek tepla a teplé vody.


První týden v měsíci září budou do provozu uvedeny nové horkovodní stanice pro odběrná místa:

 • Vídeňská 19
 • Městské divadlo Olomouc
 • Okresní soud Olomouc 

trasa horkovodních přípojek a místa napojení, Nové Sady, Olomouc, 2014 

schema_K37 K42_schema

     pozn. červená = rekonstrukce 2014  | modrá = v přípravě  | oranžová = páteřní rozvod horké vody 

 

 k42

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357