2013

Norska_OPS_1

Modernizace lokality Helsinská v Olomouci, která se týkala objektů

 • bytový dům Norská 15,17
 • bytový dům Norská 19, 21
 • bytový dům Norská 31, 33, 35
 • bytový dům Norská 37, 39, 41
 • bytový dům Helsinská 10, 12, 14
 • Mateřská školka Helsinská 11,

byla úspěšně ukončena. Proběhlo napojení objektů na nový horkovodní rozvod a došlo ke zprovoznění všech nově instalovaných objektových předávacích stanic.
Stanice zajišťují tepelnou pohodu v objektech v plně automatickém režimu a pod 24 hodinovým dohledem tepelného dispečinku.

aktualizováno září 2013


 

Objektová stanice

Připojení objektu Náves Svobody 46 v Olomouci na již dříve modernizovaný systém tepelného zásobování v městské části Holice bylo úspěšně realizováno, přepojení a zprovoznění nové technologie v objektu bylo provedeno k datu 25.9.2013. 

Stanice zajišťuje tepelnou pohodu v objektu bytového domu v plně automatickém režimu a pod 24 hodinovým dohledem tepelného dispečinku.

aktualizováno září 2013


 

Přechod na decentrální přípravu tepla a teplé vody na ulicích Zikova, Trnkova v Olomouci byl koncem minulého roku úspěšně ukončen.

 Objektové předávací stanice včetně horkovodních přípojek byly instalovány do objektů:

 • Trnkova 11
 • Trnkova 13,15
 • Trnkova 17,19
 • Zikova 10,12
 • Zikova 14
 • Zikova 16,18
 • Zikova 20, 22, 24
 • Zikova 26, 28
 • Trnkova 23, 25, 27
 • Trnkova 12, 14

Celá lokalita je připojena na tepelný dispečink společnosti, který zajišťuje dálkové řízení a monitoring 24 hodin denně.

aktualizováno únor 2014

OPS Trnkova 12 066OPS Zikova 28 004

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357