2020

V roce 2020 proběhly modernizace systémů zásobování teplem v lokalitách:


 

okruh Vojanova, II.etapa -  670 m horkovodu  a instalace  11 objektových, tlakově nezávislých stanic včetně napojení na monitoring a dálkové řízení provozu.

plynová kotelna  ZŠ Spojenců 8 - rekonstrukce plynové kotelny 

a nové instalace zařízení v souladu s postupem stavební činnosti na území města.

 

Rekonstrukce byly ukončeny v požadovaném termínu, zařízení jsou v provozu a připojena na 24hodinový provozní monitoring.

vojanova_II

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357