Omezení dodávek tepla


 Vážený zákazníku,

 z důvodu prací na zdroji tepla je OLTERM & TD Olomouc, a.s.

nucen přerušit dodávku tepla a teplé vody v období:

UPŘESNĚNÍ TERMÍNŮ:

-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 

SVJ Brněnská 60
v termínu 21.10.2020 8-17 hod. proběhne přerušení dodávek služeb TUV
-------------------------------
21.10.2020

V BD Brněnská 60 jsme při sundání izolací ležatého rozvodu TUV v místě napojení zjistily menší dimenze, než byly uvedeny
v PD a než jsou i v totožném BD Brněnská 62 a z tohoto důvodu je nutné část ležatých rozvodů včetně napojení dvou stupaček
TUV předělat na odpovídající dimenze, což by se dnes nedalo stihnout.... 
 
vzhledem k těmto skutečnostem bude provedeno přepojování TUV z centrální VS Vojanova na novou OPS SVJ Brněnská 60
v termínu 26.10.2020 8-17 hod. proběhne přerušení dodávek služeb TUV.
----------------------------------------------
 

 

----------------------------------------------
SVJ Brněnská 62
v termínu 21.10.2020 8-17 hod. proběhne přerušení dodávek služeb TUV

 

-----------------------------------------------------------
SVJ Brněnská 50
v termínu 23.10.2020 8-17 hod. proběhne přerušení dodávek služeb TUV
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 

 

v termínu 29.10.2020 8-17 hod proběhne přerušení dodávek služeb ÚT+TUV

 

 ---------------------------------------- 
Zdroj Název zdroje Číslo OM Název OM
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/121 Vojanova 12/14
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/122 Vojanova 16
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/180 Pionýrská 24
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/190 Pionýrská 26
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/200 Brněnská 42/38/40
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/210 Brněnská 44/46
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/220 Brněnská 50/48
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/230 Brněnská 52/54
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/240 Brněnská 60/58
I519-030/000 Vojanova 24 I519-030/250

Brněnská 62/64

Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. 

Děkujeme za pochopení.


 

Zahájení topení 25. 09. 2020

25.09.2020 / 12:01

S ohledem na klimatické podmínky zahájil OLTERM & TD Olomouc, a.s. dnem 25. 09. 2020 dodávku tepla pro ÚT.


V případě potřeby změny dodávky tepla vám rádi vyhovíme po podání požadavku od oprávněné osoby

na tepelný dispečink tel.: 585 705 152 nebo dispecer@olterm.cz

 


 

 

 


 

Mobilní verze