Bezpečnost

 

 Bezpečnost našich zákazníků - priorita společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Bezpečnost našich zákazníků je prioritou společnosti, kdy dodržování pravidel bezpečnosti a řízení aktivit v této oblasti je součástí Politiky udržitelného rozvoje společnosti.

Jednou z mnoha oblastí, kde naše snahy v tomto směru maximalizujeme, je úprava bazénové vody na Plaveckém stadionu Olomouc. Ta se dnes neobejde bez provozování moderní technologie UV středotlaké lampy. Na plaveckém stadionu a v Aquacentru Delfínek jsou v provozu 3 taková zařízení: na Delfínku je tato technologie v provozu od roku 2004, na krytém bazénu 50 x 20 m od roku 2006 a pro dětský nerezový bazén v kryté hale byla instalována v roce 2012.

Cílem této technologie je snížit vázaný chlor v bazénové vodě pod hranici 0,3mg/l a přesto účinně provádět dezinfekci bazénové vody. Účinnost tohoto zařízení mohou návštěvníci lehce rozpoznat tak, že v bazénu není cítit "chlor", nebo jen minimálně. Snížila se také dráždivost vody na citlivější kůži, takže méně vysušuje a pokožka nesvědí, rovněž je voda šetrnější na oči. Více na www.olterm.cz.
Další instalací zaměřenou na maximalizaci bezpečnosti směrem k našim zákazníkům je instalace nového systému eliminace legionel v rozvodech teplé vody pro sprchy na plaveckém stadionu, kdy od roku 2010 byl systém termodezinfekce nahrazen novým systémem dávkování chlordioxidu, který přinesl okamžité a dlouhodobé výsledky. Chlordioxid je zdravotně nezávadný a účinný přípravek, který lze používat při úpravě pitné vody k ničení biofilmů, legionel, pseudomonád a jiných patogenních bakterií. Tím, že soustavně likviduje biofilmy na vnitřních površích potrubí a zařízeních a je bakteriostaticky trvanlivý, bezproblémově zajistí dodržování předepsaných parametrů teplé vody dle platné legislativy.

 bezpe1

 


 Bezpečnost našich zaměstnanců - priorita společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Každým rokem je ve společnosti vyhlášován tzv. „Akční plán BOZP a PO".  Jeho cílem je eliminace pracovních úrazů, drobných poranění a cíle vzdělávání zaměstnanců v problematice BOZP a PO.
Akční plán je součástí dlouhodobého zaměření společnosti na problematiku BOZP, o čemž svědčí i získaný certifikát, který odpovídá normě ČSN OHSAS 18001. V rámci snah o jeho udělení byl ve společnosti vytvořen systém pravidel a aktivit zaměřených na zajištění bezpečnosti zaměstnanců, který je pravidelně udržován, vyhodnocován a na základě vyhodocení  jsou přijímána opatření mající za cíl zlepšit BOZP ve společnosti.

Tento systém upravuje pravidla bezpečné práce, používání ochranných pracovních pomůcek, a to specificky pro každou profesi, nebo poskytování ochranných nápojů zaměstnancům společnosti. BOZP je upravena také různými místními provozními předpisy a metodickými listy. Veškeré dokumenty tohoto systému jsou uloženy na interní síti společnosti a přístup k nim je tak umožněn všem zaměstnancům.
Systém BOZP a PO podléhá pravidelné interní kontrole, a to čtyřikrát za rok vedením společnosti. Cílem prověrek je motivovat zaměstnance ke zvýšené opatrnosti a osvojování si správných návyků v této oblasti.
Úspěch naší snahy potvrzuje nulový výskyt pracovních úrazů, který se nám daří udržovat již od roku 2008. Doufáme, že tento trend nám vydrží co nejdéle.

bezpe2


 

Mobilní verze