Pomáháme

V roce 2018 jsme podpořili hned několik dobročinných akcí, mezi jinými sdružení Jitro Olomouc, Trend vozíčkářů Olomouc, Novorozenecké oddělení fakultní nemocnice Olomouc a neziskovou organizaci APA VČaS Olomouc, která se zabývá integrací osob zdravotně postižených pomocí sportovních aktivit.

Předvánoční čas opět v duchu pomoci handicapovaným

Dobrovolníci z řad zaměstnanců se již osmým rokem na jedno odpoledne zapojili do předvánoční dobročinné akce, a to formou prodeje na vánočním stánku na Horním náměstí v Olomouci. Akci zaštiťovala organizace Dobré místo pro život a výtěžek z prodeje putoval jako každým rokem na podporu sdružení JITRO Olomouc.

V předvánočním shonu se zaměstnancům Oltermu podařilo získat rekordních 49.115,-Kč, které sdružení využije na podporu aktivit denního stacionáře pro zdravotně postižené.

Děkujeme zákazníkům, rodinám i přátelům, kteří nás a sdružení JITRO přišli podpořit, a těšíme se zase příští rok!

 

Pozvanka JITRO stanek 201812345678910

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Vzhledem k loňskému úspěchu se i letos v dubnu zaměstnanci společnosti Olterm připojili k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, kdy se společně se zástupci Technických služeb města Olomouce a zaměstnanci odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce podíleli na úklidu v okolí přírodního koupaliště Poděbrady.

V roce 2018 se do úklidových akcí v rámci této iniciativy zapojilo rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během 3 295 akcí uklidili 2 113 tun odpadů.

 

Uklidme Cesko 2018 

 

Nadační fond Veolia

 

Jedním z nadačních fondů, do nichž Olterm každoročně přispívá, je Nadační fond Veolia.

Nejstarší program Nadačního fondu Veolia „STARTér, Věř si a podnikej!“ i v roce 2018 znovu pomáhal s nelehkým rozjezdem podnikání začínajícím drobným a malým podnikatelům. V rámci tohoto programu bylo v roce 2018 realizováno v Olomouckém kraji celkem 23 podnikatelských záměrů, díky kterým vzniklo 33 nových pracovních míst, z toho 3 pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Od založení nadačního fondu bylo podpořeno celkem již 1 393 projektů a vytvořeno 2 298 pracovních míst (z toho 334 pro osoby se zdravotním postižením).

 

 NF Veolia

 

 

 Jak jsme pomáhali v minulých letech...

 

 

 2017

 

Pomáháme bydlet

                       

Tradičně již po sedmé se naši zaměstnanci i zákazníci zúčastnili charitativního předvánočního punčování pro dobrou věc. Dne 11.12.2018 se jim podařilo na Horním náměstí v Olomouci vybrat pro Chráněné bydlení JITRO Olomouc více než 32.000 korun. Získané prostředky byly použity na pomoc lidem s mentálním postižením, kteří díky nim mohou s podporou asistenta žít běžným způsobem života podle svých přání a možností.

 

pozvánkaOlterm 1Olterm 2olterm 10Olterm 3Olterm 5Olterm 3olterm 6olterm 7olterm 8olterm 9

Jarní úklid

V letošním roce se naši vedoucí zaměstnanci pustili do jarního úklidu opravdu s plnou vervou! Společně s pracovníky Technických služeb města Olomouce, odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a kolegy z Veolie Energie ČR, a.s. se zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“.  Cílem této akce je uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky na území celé České republiky.

 V pátek 7. dubna 2017 vyrazili do terénu v městské části Hejčín a společnými silami se jim podařilo vyčistit od nepořádku a odpadků oblast od Cyrilometodějského náměstí až po komunikaci vedoucí na Křelov.

 

                        Ukliďme Česko TSMO

 

 2016

 

Pro JITRO Olomouc

I šestý ročník předvánočního punčování pro sdružení JITRO Olomouc se vydařil. Naši zaměstnanci se letos zapojili také do příprav v keramické dílně, zákazníci, rodiny a přátelé nás jako obvykle přišli podpořit do stánku na Horním náměstí. Společným úsilím jsme pro JITRO získali téměř 25 tisíc korun, které pomohly rozvinout toto zařízení poskytující lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální službu denního stacionáře a chráněného bydlení. 

oltermP1010003P1010006P1010008P1010020 P1010053P1010015P1010010P1010048P1010145P1010148

 

Získali jsme MiNiGRANT

Stejně jako v loňském roce se nám i letos podařilo získat finanční podporu v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2016. Na realizaci projektu "Zelené sportoviště rukama dětí" jsme obdrželi 19 tis. korun, které umožnily organizaci TJ Milo Olomouc dofinancovat osázení okolí nově zrekonstruovaných tenisových dvorců určených pro tréninkové aktivity dětí a dorostu novou zelení. Děti – aktivní členové tenisového klubu se do zahradnických prací ke zkulturnění prostředí svého sportoviště pustily s nadšením.

Naše společnost se již dlouhá léta podílí na tvorbě finančních zdrojů Nadačního fondu Veolia, které jsou určeny pro podporu projektů v oblasti sociální, podpory zaměstnanosti, životního prostředí a vzdělávání apod. Více informací na internetových stránkách: www.nfveolia.cz.

 

IMG_5475IMG_5478IMG_5477IMG_5474IMG_5476IMG_5473

 

 000486_05_002513

Taneční pro seniory

V rámci programu Stále s úsměvem jsme podpořili našeho dlouholetého odběratele Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o., který na svůj projekt umožňující seniorům aktivní trávení volného času „Taneční s Týnečáky!“ získal z Nadačního fondu Veolia více než 58 tis. korun. Hlavním cílem projektu je organizace 5 tanečních setkání za doprovodu folklórního souboru, které seniorům zajistí zdravý pohyb a navodí příjemnou atmosféru taneční zábavy.

 

Socialni sluzby pro Seniory 2016 NFV

 SSPS logo

  

      2015

 

Již tradičně podporujeme sdružení JITRO

V listopadu loňského roku jsme se již po páté sešli ve stánku sdružení Dobrého místa pro život. Prodejem punče a drobných dárků na vánočních trzích na Horním náměstí v Olomouci jsme již tradičně pomohli sdružení JITRO Olomouc získat prostředky pro provoz denního stacionáře. Našim zaměstnancům a jejich kolegům a kolegyním z mateřské společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se díky podpoře zákazníků, partnerů, rodin a přátel podařilo pro sdružení JITRO získat téměř 35.000 korun, které poslouží pro aktivity a rozvoj tohoto zařízení.

Sdružení JITRO Olomouc, o.p.s., kterému byl celý výtěžek akce určen, pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením nejen rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě, ale také podílet se aktivně na kulturním a společenském životě ve městě.

Děkujeme všem zaměstnancům, ale také zákazníkům a partnerům, kteří nás v tomto snažení přišli podpořit! Těšíme se, že se v příštím roce při této příležitosti opět setkáme a společně pomůžeme tam, kde je to nejvíce zapotřebí!

 

203 24578910111213141516171819

Pomáháme dětěm

V květnu 2015 se nám podařilo získat nadační dar pro devítiletého handicapovaného Lukáška Kameníčka z Olomouce. V rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2015 jsme obdrželi příspěvek ve výši 30.000,- na realizaci projektu "Pohybový léčebný přístroj MOTOmed pro Lukáška". Díky tomuto daru jsme mohli dofinancovat nákup přístroje MOTOmed, který nemocnému Lukáškovi pomůže s pohybem.

 

Pomáháme dětem - LukášekPomáháme dětem - LukášekPomáháme dětem - LukášekPomáháme dětem - LukášekPomáháme Lukáškovi

 

 Minigrant logo

 

Pomáháme vzdělávat

Naše společnost ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce – odborem životního prostředí, Výzkumným energetickým centrem z VŠB-TU Ostrava a naší mateřskou společností Veolia Energie ČR, a.s. letos na začátku května na Horní náměstí v Olomouci pořádala zábavnou edukativní show

„SMOKEMAN ZASAHUJE V OLOMOUCI ANEB S VEOLIÍ A OLTERMEM ZA ČISTÉ OVZDUŠÍ“,

 na které jsme zejména dětem, ale i široké veřejnosti zábavnou formou ukazovali „JAK (NE)TOPIT“. Hlavním tématem celého setkání bylo naučit děti i dospělé šetrnosti k životnímu prostředí a zajímat se o čistotu ovzduší kolem nás.

Pro děti jsme připravili zábavný kvíz o ceny s tematikou ochrany ovzduší, dospělí si zase mohli prohlédnout vystavená tepelná zařízení – objektovou předávací stanici a hřídel z turbíny nebo „prošmejdit“ zásahová vozidla. Jak velcí, tak malí, se pak společně mohli zapojit do Smokemanových chemicko-fyzikálních pokusů.

 

smokeman -letak

11135678101215161718192021222324262729303132

smokeman

 

Pomáháme Trendu vozíčkářů

Již desátým rokem podporujeme Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.  Posláním této neziskové organizace je napomáhat zdravotně znevýhodněným občanům – vozíčkářům k snadnější integraci do běžného života. I my svým dílem přispíváme k tomu, aby lidé na invalidním vozíku prožili plnohodnotnější život!

 

Trend vozíčkářů Olomouc 

Podporujeme Společnost pro ranou péči

V letošním roce jsme také podpořili Společnost pro ranou péči. Rodinám, které vychovávají dítě s postižením, jsme nabídli možnost zdarma si vyzkoušet výuku plavání v Aquacentru Delfínek.

 

SPRP 1SPRP 5SPRP 3 SPRP 2SPRP 4

 

Společnost pro ranou péči poskytuje pomoc rodinám, které se starají o děti s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením již 25 let. Myslíme si, že právě tyto děti potřebují velkou podporu a z možnosti zdravého pohybu budou mít největší radost!

Společnost pro ranou péči 

 2014

Podporujeme JITRO

Už počtvrté se sešli naši zaměstnanci v prosinci loňského roku, aby vlastními silami podpořili dobrou věc.  Charitativním prodejem na vánočních trzích na Horním náměstí v Olomouci ve stánku sdružení Dobrého místa pro život tentokrát vydělali více než 30 tisíc korun na podporu sdružení JITRO Olomouc, o.p.s. Ruku k dílu přiložili i kolegové z mateřské společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

 

 

Jitro 2014 (1)Jitro 2014 (2)Jitro 2014 (4)Jitro 2014 (3)Jitro 2014 (6)Jitro 2014 (7)

Sdružení Jitro Olomouc

Pomáháme dětem – Nadace Malý Noe

Společnost Olterm&TD Olomouc, a.s. v loňském roce pomáhala dětem hned dvakrát.

V říjnu loňského roku podpořila společný projekt Statutárního města Olomouce a Nadace Malý Noe na podporu dětí žijících v náhradní péči a spolupracovala při výsadbě nového olomouckého sadu – parku Malého Noe.

Ředitelka společnosti jménem celé firmy zasadila strom, který měl za úkol nejen pomoci dětem, ale také poskytl další zelený prostor ve městě všem Olomoučanům. Snad se bude dobře dařit stromkům i dětem!

 

Park Malého Noe - děkovný listMalý Noe Park 2 Malý Noe Park 1Park Malého Noe 

 

Podruhé Nadaci Malý Noe spolu se svými zaměstnanci podpořila v čase předvánočním. Zakoupením vánočních hvězd do kanceláří i svých domovů jsme tak všichni mohli pomoci nadaci získat peníze potřebné pro financování projektů na pomoc dětem v nouzi.

hvezda

Doufáme, že i v příštím roce na tuto tradici navážeme, a pomůžeme tak dětem, které se bez naší pomoci neobejdou!

 nmn_logo

 

2013

Pomáháme JITRU

V prosinci roku 2013 si naši zaměstnanci už potřetí vyzkoušeli, jaké to je prodávat punč na tradičních vánočních trzích v Olomouci. Jejich zájem byl o to vyšší, že tím pomohli dobré věci. Stánek, kde se vše odehrává, má totiž na starosti sdružení Dobré místo pro život a výtěžek z prodeje je určen různým neziskovým organizacím v regionu, které poskytují služby pro sociálně znevýhodněné skupiny. Letos jsme na stánku spojili své síly se zaměstnanci sdružení JITRO Olomouc, o. s., jemuž byl také celý výtěžek akce určen. Doufáme, že v příštím roce se na Horním náměstí opět setkáme s našimi zákazníky i partnery, a společně uděláme něco pro dobrou věc.

 

13245

 

logo_dmpz

 

Posíláme pomoc do Jižních Čech

Na začátku června roku 2013 došlo na území České republiky opět k povodním.

Mezi zaměstnanci společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. se zvedla velká vlna solidarity se zasaženými a vybraná částka přesahující 10 000 Kč putovala do Základní a mateřské školy v Borotíně v Jižních Čechách, která byla vodním živlem také zasažena. Děkujeme!

  Borotín

Darujeme krev

Transfuzní oddělení v celé České republice hlásí pokles zájmu o dárcovství krve. Proto se rozhodlo pravidelně zapojit i několik zaměstnanců společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s., kteří začali docházet na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, a darují svou krev. Zaměstnancům děkujeme a doufáme, že se jejich příkladem nechají inspirovat i další.

 Darujeme krev

 

Pomáháme - logo

 

Soubory ke stažení:
Pozvánka na punč 2022stáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357