Vedení společnosti

Výkonné vedení společnosti

jméno: Ing. Pavel Dostál 
funkce: předseda představenstva

jméno: Ing. Hynek Ries
funkce: ekonomický náměstek

jméno: Mgr. Zuzana Nováková
funkce: personální náměstek

jméno: Bc. Martina Řeháková
funkce: obchodní náměstek

jméno: Mgr. Martin Mecnarowski
funkce: technický náměstek

jméno: Ing. Jiří Leták
funkce: náměstek Závodu distribuce a služby

 

 
Statutární orgán - představenstvo

jméno: Ing. Pavel Dostál
funkce: předseda představenstva

jméno: Ing. Josef Novák
funkce: místopředseda představenstva

jméno: Hana Kaštilová Tesařová
funkce: místopředseda představenstva

jméno: Veolia Energie ČR, a.s.
zástupce právnické osoby dle § 154 OZ: JUDr. Petr Jansa
funkce: člen představenstva

jméno: Mgr. Kateřina Šišková
funkce: člen představenstva

 

Dozorčí rada

jméno: Ing. Radan Holásek
funkce: předseda dozorčí rady

jméno: Jaroslav Vojta
funkce: člen dozorčí rady

jméno: Ing. Reda Rahma
funkce: člen dozorčí rady

jméno: Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. 
funkce: člen dozorčí rady

jméno: Ing. Martin Bernard, MBA
funkce: člen dozorčí rady


 

Mobilní verze