Výroční a tiskové zprávy

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Vážení klienti, vážení akcionáři, vážení partneři, vážení kolegové, dámy a pánové,

 předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2017, která shrnuje výsledky našich podnikatelských aktivit v tomto období.

 V roce 2017 jsme naplnili vytyčené cíle, plány a záměry v oblasti ekonomické, obchodní i investiční. Dosáhli jsme výsledků, které jsou důkazem dlouhodobé stability společnosti.

 V oblasti obchodního rozvoje jsme nadále vyvíjeli aktivity směřující k rozšiřování portfolia zásobovaných odběrných míst a díky uzavřeným dlouhodobým obchodním smlouvám jsme toto portfolio stabilizovali.

 V oblasti investic jsme pokračovali v realizaci decentralizace dodávek tepelné energie, kdy z důvodů opotřebení distribuční sítě bylo přistoupeno k dokončení modernizace lokality sídliště F3 v Olomouci, zásobující bytové domy v ulicích Trnkova.

Rok 2017 byl významný i z pohledu provozu Plaveckého stadionu Olomouc, kdy ve spolupráci s jeho vlastníkem Statutárním městem Olomouc proběhla komplexní modernizace zázemí pro návštěvníky. Modernizací prošly prostory šaten pro veřejnost i skupinové užití a vstupní portál do vestibulu.

  ... více se dočtete v textu výroční zprávy, kterou je možno stáhnout:

 

Soubory ke stažení:
Výroční zpráva za rok 2014stáhnout
Výroční zpráva za rok 2013stáhnout
Výroční zpráva za rok 2012stáhnout
Výroční zpráva za rok 2011stáhnout
Výroční zpráva za rok 2010stáhnout
Výroční zpráva za rok 2009stáhnout
Výroční zpráva za rok 2008stáhnout
Výroční zpráva za rok 2015stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016stáhnout
Výroční zpráva za rok 2017stáhnout

 

Mobilní verze