Výroční a tiskové zprávy

Výroční zpráva za rok 2021

Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2021, která shrnuje výsledky našich podnikatelských aktivit v tomto období.

V roce 2021 se naše společnost opět potýkala se situacemi, které reagovaly na aktuální vývoj onemocnění COVID 19 v České republice. Díky operativnímu přijímání jednotlivých epidemiologických opatření navazujících na daná vládní nařízení se nám i v letošním roce podařilo udržet chod celé společnosti a zabezpečit plynulé dodávky tepelné energie. I přes toto zatěžkávající období jsme naplnili vytyčené cíle, plány a záměry v oblasti ekonomické, obchodní i investiční a dosáhli výsledků, které jsou důkazem dlouhodobé stability společnosti.

V oblasti obchodního rozvoje jsme nadále vyvíjeli aktivity směřující k rozšiřování portfolia zásobovaných odběrných míst a díky uzavřeným dlouhodobým obchodním smlouvám jsme toto portfolio stabilizovali. 

V oblasti investic jsme pokračovali v procesu decentralizace dokončením a zprovozněním lokality Rožňavská zásobující bytové domy v ulicích Rožňavská, Zikova a Werichova. 

  ... více se dočtete v textu výroční zprávy, kterou je možno stáhnout:

 

Soubory ke stažení:
Výroční zpráva za rok 2021stáhnout
Výroční zpráva za rok 2020stáhnout
Výroční zpráva za rok 2019stáhnout
Výroční zpráva za rok 2018stáhnout
Výroční zpráva za rok 2017stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016stáhnout
Výroční zpráva za rok 2015stáhnout
Výroční zpráva za rok 2014stáhnout
Výroční zpráva za rok 2013stáhnout
Výroční zpráva za rok 2012stáhnout
Výroční zpráva za rok 2011stáhnout
Výroční zpráva za rok 2010stáhnout
Výroční zpráva za rok 2009stáhnout
Výroční zpráva za rok 2008stáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357