Výroční a tiskové zprávy

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

 

Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2019, která shrnuje výsledky našich podnikatelských aktivit v tomto období.

 

V roce 2019 jsme naplnili vytyčené cíle, plány a záměry v oblasti ekonomické, obchodní i investiční. Dosáhli jsme výsledků, které jsou důkazem dlouhodobé stability společnosti.

 

V oblasti obchodního rozvoje jsme nadále vyvíjeli aktivity směřující k rozšiřování portfolia zásobovaných odběrných míst a díky uzavřeným dlouhodobým obchodním smlouvám jsme toto portfolio stabilizovali. Dlouhodobé smluvní vztahy v oblasti dodávek tepla byly uzavřeny například pro developerské projekty Rezidence Šantova, projekt Zlaté terasy či Rezidence Dvořákova v Olomouci.

 

V oblasti investic jsme pokračovali v procesu decentralizace, a to dokončením projektové dokumentace a získáním stavebního povolení pro II.etapu modernizace lokality  Vojanova,  zásobující bytové domy v ulicích Brněnská a Pionýrská. 

 

Z pohledu provozu Plaveckého stadionu Olomouc jsme ve spolupráci s jeho vlastníkem Statutárním městem Olomouc dokončili projektovou dokumentaci řešení rekonstrukce bazénového tělesa, vstupní a pochůzné části krytého bazénu a celkového pojetí sportovního zaměření krytého bazénu.

 

  ... více se dočtete v textu výroční zprávy, kterou je možno stáhnout:

 

Soubory ke stažení:
Výroční zpráva za rok 2019stáhnout
Výroční zpráva za rok 2018stáhnout
Výroční zpráva za rok 2017stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016stáhnout
Výroční zpráva za rok 2015stáhnout
Výroční zpráva za rok 2014stáhnout
Výroční zpráva za rok 2013stáhnout
Výroční zpráva za rok 2012stáhnout
Výroční zpráva za rok 2011stáhnout
Výroční zpráva za rok 2010stáhnout
Výroční zpráva za rok 2009stáhnout
Výroční zpráva za rok 2008stáhnout

 

Mobilní verze