Životní prostředí

SDÍLÍME HODNOTY SKUPINY VEOLIA

Oblasti životního prostředí naše společnost v maximální míře podporuje celosvětové aktivity vykonávané skupinou Veolia, mezi které mimo jiné patří rozvoj biodiverzity, zužitkovávání biomasy, synergie využití energií v kogeneraci při výrobě, využití obnovitelnách zdrojů a technických inovací. Více k danému tématu sdílených aktivit naleznete ZDE. V oblasti péče o světové zdroje pak i ZDE.

 

PODPORUJEME ELEKTROMOBILITU A ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ V NAŠEM MĚSTĚ

5.4.2019 

Na bezpečí a pořádek v našem městě budou olomoučtí strážníci nově dohlížet v ekologicky šetrných vozech. Tři nové elektromobily Nissan zajistila naše společnost strážníkům Městské policie Olomouc. Moderní automobily na elektrický pohon budou strážníkům k dispozici po dobu pěti let, financování bude probíhat ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc formou operativního leasingu.

Strážníci z Oddělení dopravní služby a ostrahy vozidla využijí zejména při výkonu své služby v centru města. Stanou se tak první městskou organizací v Olomouci, která elektromobily využívá.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. považuje oblast životního prostředí za jednu ze svých priorit. Podporou ekologických forem dopravy, neustálou modernizací technologií a poskytovaných služeb se snaží nejen minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, ale také aktivně přispět k jeho zlepšení v Olomouci a blízkém okolí.

 

NEUSTÁLE SE ZLEPŠUJEME!

6.9.2016

Prioritou naší společnosti v oblasti životního prostředí jsou zejména:

  • ochrana ovzduší, především na snižování emisí z provozovaných kotelen,
  • snižování produkce odpadů vznikajících při činnostech firmy nebo
  • hospodárné využívání energií.

Jak se nám to daří, dokládají připojené grafy týkající se emisí do ovzduší a produkce odpadů a spotřeby elektřiny:

Grafy

 

Neustálou modernizací technologií aktivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí v Olomouci a jeho blízkém okolí. Již od roku 2010 je naše společnost certifikována dle normy ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu). V roce 2016 jsme integrovaný systém řízení rozšířili o normu ČSN EN ISO 50001 (EnMS) a úspěšně jsme pro další období obhájili certifikáty pro oblast EMS, QMS, SMS.

OLTERM & TD OLOMOUC, A.S. SNIŽUJE DOPAD SVÉ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci neustálé snahy o zlepšení jsou ve společnosti měřeny dopady všech procesů na životní prostředí, a to pomocí tzv. environmentálních indikátorů. Tyto indikátory jsou sledovány v oblasti nakládání s odpady, ochrany a využití vod, ochrany ovzduší a v oblasti energií. Porovnání těchto indikátorů za období 2010 až 2015 přineslo zajímavé poznatky. Například celková spotřeba vody za toto období klesla o 22 %, výši měrných emisí NOx se podařilo snížit o 1,4 %. Za období 2012 až 2015 klesla téměř o 10 % spotřeba elektřiny na vybraném portfoliu objektových předávacích stanic. 

leaf-on-water 

 

ŽÁCI ZŠ DVORSKÉHO V OLOMOUCI VÍTĚZI CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE SOS BIODIVERZITA!

16. 1. 2011

Že nevíte, co je biodiverzita? Tak to vám poradí žáci 8. třídy ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, která je již více než 15 let zákazníkem společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. Jejich tým Mazáčci totiž vyhrál soutěž SOS biodiverzita, kterou uspořádala Dalkia v ČR ve spolupráci se skupinou Veolia Environnement. Soutěž byla určena žákům 6. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Během soutěže žáci nejen zodpovídali otázky na téma biodiverzity a problémů, kterým čelí, ale dozvěděli se také, jak sami mohou pomáhat při ochraně životního prostředí. Soutěže se zúčastnilo celkem 135 tříd a o to je vítězství olomouckých cennější.

deti_cena

 

Vítězům soutěže předala ceny za společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. Bc. Martina Řeháková, obchodní náměstek společnosti.

Jako součást skupiny Veolia se OLTERM&TD Olomouc, a.s. dlouhodobě věnuje problematice životního prostředí, ať už vlastní činností – společnost se například zavázala k Politice trvale udržitelného rozvoje, nebo podporou osvětových akcí jako třeba soutěž SOS biodiverzita.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. se snaží být spolehlivým partnerem svým dodavatelům, zákazníkům i olomoucké veřejnosti. Dlouhodobým cílem společnosti je snižování dopadů na životní prostředí, zvyšování účinnosti provozovaných zařízení a tím snižování jejich energetické náročnosti.

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357